in ,

Watykańskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Msza św. w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie rozpoczęła obchody jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowane przez Ambasadę RP przy Stolicy Apostolskiej. W liturgii, której przewodniczył Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin, uczestniczył korpus dyplomatyczny oraz polscy duchowni, przedstawiciele Polonii i przebywający w Rzymie Polacy.

Mszę św. pod przewodnictwem kard. Pietro Parolina, koncelebrowali także były nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, abp Edward Nowak, abp Jan Romeo Pawłowski, Delegat ds. przedstawicielstw papieskich – kierujący Sekcją III  w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej i kilkudziesięciu polskich kapłanów.

 

W homilii kard. Pietro Parolin zapewnił o serdecznej pamięci i modlitwie ze strony papieża Franciszka. “Wasz naród zajmuje szczególne miejsce w jego sercu. Ze względu na historyczne świadectwo wiary, z uwagi na święte więzi ze Stolicą Apostolską, a także ze względy na cenny dar, jakim był dla Kościoła papież Jan Paweł II”. Wyraził też radość z przewodniczenia tej ważnej dla Polaków uroczystości.

Przypominając, że każda Eucharystia jest dziękczynieniem Bogu za jego dary, kardynał podkreślił, że dzisiejsza uroczystość jest okazją do dziękczynienia Bogu za błogosławieństwa okazane narodowi polskiemu, a wyrażone w sposób szczególny w odzyskaniu niepodległości po 123 latach niewoli. Zwrócił też uwagę na zasługi II RP dla budowania wspólnoty międzynarodowej w Europie i działalności na rzecz pokoju.

Nawiązując do czytań z liturgii Słowa, zapraszał też wiernych do odczytywania indywidualnych i wspólnych losów, jako świadectwa Bożej opieki i Bożego spojrzenia, które towarzyszy ludzkości na przestrzeni wieków.

W tym kontekście hierarcha przypomniał też o orędziu Bożego Miłosierdzia, podarowanym Polsce i światu w szczególnym okresie dwudziestolecia międzywojennego.
“To przesłanie miłosiernego spojrzenia Boga na człowieka, przesłanie, na zawsze związane z wiekiem XX. Odwołuję się do św. Faustyny Kowalskiej, którą papież Franciszek opisał jako wielką apostołkę miłosierdzia, wezwaną do wejścia w głębię Bożego Miłosierdzia. Św. Faustyna zaprasza nas do odkrywania tego boskiego spojrzenia, pełnego miłosierdzia i miłości, skierowanego na wszystkich ludzi, zwłaszcza na najmniejszych i najuboższych”. Przypomniał, że podążanie śladami Bożego Miłosierdzia, to wezwanie dla każdego człowieka i wszystkich narodów.

Odwołując się do czytań mszalnych, przypomniał, że spojrzenie miłosiernego Boga zmienia ludzkie osądy i sposoby myślenia o sobie i bliźnich. “Także my jesteśmy wezwani do tego konkretnego doświadczenia Bożego Miłosierdzia, które prowadzi nie tylko do odkrycia historii własnej, własnego narodu i całego świata, ale zaprasza też do zjednoczenia z tym Boskim spojrzeniem (…) patrząc na świat i innych według Jego wizji” – wskazał Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

Cały tekst w j. włoskim: TUTAJ

Po Mszy św. swoje pozdrowienie i słowa refleksji skierował do zebranych także Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, Janusz Kotański.

“Tegoroczne Święto Niepodległości, skłania nas do szczególnej refleksji. Przywołujemy bowiem w tym naszym wielkim narodowym Apelu Pamięci tych wszystkich, którzy za Polskę walczyli, oddali swoje życie, którzy dla niej pracowali i tworzyli” – mówił wspominając przywódców, żołnierzy, działaczy i pokolenia Polaków, którzy wspólnymi ofiarami budowali historię i niepodległość polskiego narodu.

“100 lat temu, w konsekwencji sytuacji międzynarodowej, po zakończeniu działań I wojny światowej, Polska odzyskała niepodległość. A symbolem tego przełomowego momentu w naszej historii jest Józef Piłsudski, komendant Legionów, więzień Magdeburga, wreszcie zwycięski pierwszy marszałek Polski i Naczelnik Państwa. Pamiętamy o Romanie Dmowskim, który w Wersalu walczył o sprawiedliwe dla odradzającej się Ojczyzny granice, o Ignacym Janie Paderewskim, który swój twórczy geniusz poświęcił dla sprawy Niepodległej. O wszystkich nieznanych Polakach, którzy nie licząc na osobiste korzyści, służyli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej aż do męczeńskiej nieraz śmierci”.

Zwrócił też uwagę na istotną rolę wiary chrześcijańskiej w dziejach narodu polskiego. “Właśnie wiara katolicka była tym mocnym spoiwem – obok wrodzonego bohaterstwa Polaków i wpojonego przez ojców obowiązku walki o Ojczyznę – które utrzymało nasz naród przy życiu. Była źródłem naszej siły w walce o wolność i niepodległość”. Przywołał też postać św. Jana Pawła II, symbolu wolności w dziejach Polski, i zawierzył mu losy ojczyzny i całego kontynentu.

“Święty Janie Pawle II, wielki orędowniku pokoju, dziękujemy Ci i prosimy Cię: wspieraj naszą Ojczyznę, Polskę, wspieraj Europę. Zachowaj nas w wolności” – prosił ambasador Kotański.

Cały tekst w j. włoskim i j. polskim: TUTAJ

Podczas Mszy św. za Ojczyznę modlili się wspólnie przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, na czele z władzami polskich placówek dyplomatycznych na terenie Włoch, członkowie rzymskiej Polonii i Polacy odwiedzający Rzym. Obecny był także kard. Stanisław Ryłko, archiprezbiter bazyliki Matki Bożej Większej.

Fot. GRZEGORZ GAŁĄZKA

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej

II Rajd ” Rzymskimi śladami Karola Wojtyły”

Nocne koszmary czy nocne ataki paniki? Z bloga Psicologo polacco a Roma