in

We Włoszech żyje ponad 6 mln imigrantów

10% ludności Włoch stanowią imigranci. To o 2,5% więcej niż w 2017 r. Dane ISMU.

Z najnowszego raportu ISMU (Fundacji Inicjatyw i Studiów nad Wieloetnicznością) zaprezentowanego 4 grudnia w Mediolanie wynika, że na na dzień 1 stycznia 2018 r. we Włoszech żyło 6,108 mln imigrantów, którzy stanowią 10% ludności kraju.

Jak podkreślają autorzy, fakt, że co dziesiąty mieszkaniec Półwyspu Apenińskiego jest cudzoziemcem oznacza przekroczenie „symbolicznej bariery”.

71% obcokrajowców mieszkających we Włoszech to obywatele spoza UE, których łączna liczba wynosi 3 miliony i 582 tysiące. Około 1,1 miliona z nich pochodzi z Albanii, Ukrainy i Mołdawii. Kolejny milion natomiast z Afryki: Maroka, Egiptu, Nigerii, Senegalu i Tunezji.

Z najnowszych danych ISMU wynika także, że w 2017 r. 147 imigrantów żyjących w Italii otrzymało włoskie obywatelstwo.

Z raportu wynika ponadto, że ponad 530 tys. (8,7%) cudzoziemców żyje tutaj nielegalnie.

Pod względem zatrudnienia, trzeci rok z rzędu zmalała liczba bezrobotnych imigrantów, a liczba aktywnych zawodowo wyniosła 2,4 mln. Pod względem zarobków średnia płaca cudzoziemców – jest niższa o 35% w porównaniu z włoskimi pracownikami.

mam

Rzym: 6 grudnia w historii Kościoła i Hospicjum św. Stanisława B.M. w Rzymie

Katarzyna Marciszuk i jej “Zeszyty o odpowiedzialności pedagogicznej”