in

Katarzyna Marciszuk i jej “Zeszyty o odpowiedzialności pedagogicznej”

Katarzyna Marciszuk – Polka z Hrubieszowa, mieszkająca we Włoszech wydała książkę z zakresu pedagogiki, którą dedykuje Ojczyźnie i wszystkim Polakom na 100-lecie odzyskania niepodległości.

Katarzyna Marciszuk, absolwentka pedagogiki KUL wydała książkę, która jest rezultatem jej pracy z zakresu pedagogiki pt. “Zeszyty o odpowiedzialności pedagogicznej. Jean Baudrillard, Derek Parfit, Wojciech Chudy, Witold Gombrowicz”. Dedykuje ją Ojczyźnie oraz wszystkim Polakom z okazji 100-lecia przez nasz kraj niepodległości.

 

Wprowadzenie

Istota ludzka jest kamieniem węgielnym swojego istnienia; jest również moralnym fundamentem rzeczywistości, w której nie ma miejsca na to, by owa tożsamość została w jakikolwiek sposób “naprawiana” czy uzyskiwana na płaszczyźnie umów czy obyczajów. Badania pedagogiczne Katarzyny Marciszuk opierają sie na tym fundamencie: to teoretyzacja w tonach prostych, skutecznych, z wydźwiękiem skargi tam, gdzie rdzeń problemu wymaga dokładnej analizy, skupiającej się wokół człowieka i jego niezdolności do uchwycenia zagrożeń, wynikających z wpływów społeczeństwa konsumpcyjnego, multimedialności i zakrzywionego formalizmu.

Książka “Zeszyty o odpowiedzialności pedagogicznej” jest zbiorem esejów, których zadaniem jest odzyskanie istoty ludzkiej, nieuznającej w sobie prawa do zarządzania własnymi poglądami i oczekiwaniami w życiu społecznym i prywatnym. Człowiek wielodyscyplinarności, wielomedialności zrezygnował z własnej rzeczywistości i aspiracji: z kierującego i działającego sobą, czuje się kierowanym i działanym i w rezultacie niezdolnym do wykorzystania tego, co go naprawdę ratuje i realizuje. Pozostaje jednak głęboka ufność autorki w człowieka nowego i jego ciągle odnawiająca się opcja projektowania własnego losu pomimo trudności życiowych czy zagrożeń różnego rodzaju alienacji.

(Autorem wprowadzenia do książki jest Fabio Squeo)

Katarzyna Marciszuk – urodzona w Hrubieszowie w 1971 roku, ukończyła pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Mieszka we Włoszech. Z zawodu: publicysta, recenzent, krytyk i tłumacz literacki. Prywatnie: mama dwóch chłopców: Jakuba i Józefa.

 

We Włoszech żyje ponad 6 mln imigrantów

Pięciu polskich kardiologów wśród najczęściej cytowanych naukowców świata