in

Włochy: 8,8 miliona kobiet ofiarami molestowania seksualnego

Włochy: 8,8 miliona kobiet ofiarami molestowania seksualnego w pracy.

Szacuje się, że 8 816 000 kobiet (43,6%) kobiet w wieku  od 14 do 65 lat doświadczyło w swoim życiu jakiejś formy molestowania seksualnego i szacuje się iż 3 118 000 (15,4%)  było molestowanymi  na przestrzenie ostatnich 3 lat.

Biorąc pod uwagę jedynie rodzaje molestowania seksualnego, które stwierdzono w badaniu obejmującym lata 2008-2009, zjawisko nieco się zmniejszyło. Liczna kobiet, będących ofiarami molestowania seksualnego w okresie trzech lat przed przeprowadzony badaniem zmniejszyła się z 3 milionów 778 tysięcy (18,7%) w latach 2008-2009 do 2 milionów 578 tysięcy (12,8%) w latach 2015-16.

Po raz pierwszy podano dane dotyczące molestowania mężczyzn. Szacuje się, że 3 754 000 mężczyzn (18,8% ogółu) doświadczyło w swoim życiu molestowania seksualnego, z czego 1 274 000 tysięcy w ciągu ostatnich trzech lat (6,4%).

Z danych włoskiego urzędu statystycznego wynika, że autorami molestowania seksualnego są w znacznej mierze mężczyźni: dla 97% kobiet ofiar i 85,4% męskich ofiar.

Molestowanie werbalne jest najczęstszą formą molestowania seksualnego (24% kobiet i 8,2% mężczyzn) doświadczyło go w ciągu trzech lat poprzedzających badanie.

Molestowania fizycznego, tj. sytuacje, w których ofiary były dotykane lub całowane wbrew ich woli, doświadczyło w swoim życiu 15,9% kobiet i 3,6% mężczyzn.

W większości przypadków, 60%, molestowania dopuszczały się osoby nieznajome lub znane jedynie z widzenia (15,8%). Kobiety najczęściej doświadczają molestowania seksualnego w środkach transportu publicznego (27,9%) a mężczyźni w pubach, dyskotekach i barach (29,2%).

Odnotowano różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego wśród kobiet i mężczyzn: 76,4% badanych kobiet oceniła doznane formy przemocy jako bardzo poważne lub poważne, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 47,2%.

Molestowanie jest również szeroko rozpowszechnione w Internecie: 6,8% kobiet zetknęło się w swoim życiu ze sprośnymi propozycjami lub komentarzami pod swoim adresem wysyłanymi za pośrednictwem portali społecznościowych, a 1,5% doświadczyła sytuacji, kiedy ktoś podszywał się pod ich osobę, aby wysyłać nieprzyzwoite lub agresywne komentarze do innych użytkowników. W przypadku mężczyzn tego rodzaju molestowania doświadczyło odpowiednio 2,2% i 1,9%.

Źródło: Dane ISTAT – raport “Molestowanie i szantaże seksulane w pracy” (ISTAT – Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro)  z dnia 13 lutego 2018 r. Okres odniesienia: 2015/2016

 (wda)

 

Karnawał w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie

II Kongres Młodzieży Polonijnej. Warszawa 28.07-05.08.2018