in

Włochy: Dekret ws. bezpieczeństwa i imigracji wszedł w życie

Oto, jak zmieni się życie imigrantów we Włoszech. Nowe przepisy dotyczą także Polaków starających się o włoskie obywatelstwo.

 

Dekret przyjęty 7 listopada przez Senat, dotyczy różnych aspektów bezpieczeństwa narodowego, walki z przestępczością, w tym z mafią i z terroryzmem. Przewiduje on także zaostrzenie przepisów w sprawie osób starających się o azyl i przyznawania obywatelstwa włoskiego.

Nowe przepisy przewidują rozszerzenie kategorii przestępstw, których popełnienie spowoduje natychmiastowe zawieszenie wniosku o azyl. Chodzi tu m.in. o czyny, jak handel narkotykami, przemoc na tle seksualnym, napaść, stawianie oporu funkcjonariuszom publicznym.

Czytaj także: Włochy: Zakaz poruszania się samochodami na zagranicznych rejestracjach przez okres dłuższy niż 60 dni

Gdy osoba starająca się o azyl zostanie skazana w pierwszej instancji, będzie musiała opuścić Włochy. W razie późniejszego uniewinnienia, będzie mogła ona wnieść o ponowne otwarcie procedury azylowej.

Prawo pobytu we Włoszech z powodów humanitarnych przestanie istnieć. Zastąpią je specjalne pozwolenia, przyznawane w szczególnych przypadkach, ze względu na specjalną ochronę, z racji zasług, odbywanej kuracji czy kataklizmu w kraju pochodzenia.

Artykuł 8. nowego dekretu mówi o wydłużeniu pobytu osób w ośrodkach dla uchodźców w celu ustalenia ich narodowości z 90 do 180 dni. Oprócz tego do kraju pochodzenia zostaną odesłani uchodźcy przebywający w Italii z powodów humanitarnych, którzy tam regularnie wracają.

Czytaj także: Ubezpieczenie samochodu We Włoszech. Czy można przenieść zniżki z Polski?

Przyznanie obywatelstwa włoskiego

Zgodnie z nowymi przepisami osoby starające się o przyznanie obywatelstwa włoskiego będą musiały uzbroić się w cierpliwość, ponieważ będzie można złożyć wniosek o jego przyznanie po 4 latach zarówno ze względu na legalny pobyt we Włoszech, jak i małżeństwo. Do nabycia włoskiego obywatelstwa, obowiązkowa będzie także znajomość języka włoskiego na poziomie nie niższym niż B1 na podstawie wytycznych Europejskiego Programu Nauki Języków (Common European Fremework for Languages, po włosku QCER).

 

Anulowanie włoskiego obywatelstwa

Artykuł 14 dekretu umożliwia odebranie obywatelstwa osobom prawomocnie skazanym za terroryzm i próbę obalenia porządku konstytucyjnego.

mam

źródło: Stranieri in Italia

Concerto celebrativo delle sorelle Sabatini in onore della Divina Misericordia e dei Suoi Apostoli Santa Faustina Kowalska, San Giovanni Paolo II ed il Beato Michele Sopocko

Polska malarka z Rzymu uczciła w nietypowy sposób 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości