in

Włochy: Dyrektorzy szkół chcą oświadczeń rodziców uczniów przed inauguracją roku

Rodzice uczniów powinni złożyć oświadczenia z deklaracją, że w ciągu 15 dni przed wznowieniem lekcji ich dzieci nie miały kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem i nie były w krajach ryzyka – to nowa propozycja przed rozpoczęciem roku szkolnego we Włoszech.

Taką koncepcję przedstawił na ponad 2 tygodnie przed otwarciem szkół prezes włoskiego stowarzyszenia dyrektorów placówek oświatowych Antonello Giannelli. Jego zdaniem rodzice niepełnoletnich uczniów powinni podpisać takie same deklaracje, jakie składa się przed podróżą samolotem. „To byłoby zgodne z krajowymi wskazówkami dotyczącymi postępowania” w czasie pandemii – stwierdził.

Propozycja ta, jak zaznacza poniedziałkowa prasa, została zaprezentowana przede wszystkim dlatego, że nie ma wystarczających funduszy na przebadanie 8,5 miliona uczniów. Testy będą wyłącznie dobrowolne.

Dziennik „La Repubblica” podkreśla, że według dyrektorów oświadczenia rodziców mogłyby ułatwić proces powrotu do szkół 14 września, bo to rodziny wzięłyby odpowiedzialność za swoje dzieci.

Wciąż do rozwiązania pozostaje wywołująca kontrowersje sprawa ewentualnego noszenia maseczek w szkołach.

Według rzymskiej gazety doradczy komitet naukowy, powołany przez rząd w związku z pandemią, przedstawi rekomendację, by uczniowie szkół średnich zawsze nosili w nich maseczki; także wtedy, gdy zachowują dystans jednego metra od kolegów i od nauczycieli.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

Włochy: Pomnik 5. Kresowej Dywizji Piechoty na Monte Cassino poddano renowacji

Prezydent na Westerplatte: To miejsce musi być godne i musi wyglądać godnie