in

Włochy: Parlament zatwierdził nowe przepisy. Kary od 712 euro wzwyż za polskie tablice

Zatwierdzone nowe przepisy zakazujące osobom zameldowanym we Włoszech poruszania się pojazdami na zagranicznych tablicach rejestracyjnych. Za ich naruszenie grodzi wysoka grzywna, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, a nawet konfiskata pojazdu. 

Rzym –  29 listopada 2018 r. –  Włoski parlament zatwierdził  dekret bezpieczeństwa (decreto sicurezza), w którym przewidziane są  zmiany w kodeksie drogowym, między innymi drastycznie ograniczające możliwość poruszania się po Włoszech pojazdami na zagranicznych tablicach rejestracyjnych przez osoby zameldowane we Włoszech.

Za naruszenie nowych przepisów przewidziano surowe kary, w tym grzywnę: w wysokości od 712 do 3,526 euro, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i jego ewentualną jego konfiskatę.

Meldunek we Włoszech a obowiązek przerejestrowania pojazdu na włoskie tablice rejestracyjne

Do tej pory cudzoziemiec, w tym obywatel państwa członkowskiego UE, miał obowiązek zmiany tablic rejestracyjnych na włoskie w ciągu 12 miesięcy od momentu uzyskania zameldowania (residenza) we Włoszech.
Nowe przepisy nakładają na cudzoziemców obowiązek zarejestrowania i ubezpieczenia posiadanego pojazdu na terytorium Włoch w ciągu 60 dni od momentu nabycia meldunku we Włoszech.

Dlaczego zaostrzenie przepisów kodeksu drogowego stanowi część dekretu bezpieczeństwa?

Poruszające się po włoskich drogach pojazdy na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, najczęściej szwajcarskich, niemieckich oraz państw Europy wschodniej niejednokrotnie należą do cudzoziemców, którzy mieszkają na stałe we Włoszech. Niektórzy, wykorzystując luki w przepisach zachowują rejestracje kraju pobytu, aby uniknąć płacenia niektórych podatków i korzystać z tańszych taryf OC.

Jak wykazały liczne kontrole, niemała liczba samochodów zarejestrowanych za granicą, a poruszających się na co dzień po włoskich drogach nie posiada ubezpieczenia OC, ani ważnego badania technicznego, stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego.

Dekret bezpieczeństwa i zaostrzenie przepisów kodeksu drogowego

Rozporządzenie  nazywane dekretem Salviniego (decreto sicurezza lub decreto Salvini) zawiera poprawkę kodeksu drogowego, która w radykalny sposób zmienia dotychczasowe zasady dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdów na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Zawiera on m.in. zapis: “osobom, których miejsce stałego pobytu są Włochy przez ponad sześćdziesiąt dni, zabronione jest poruszaniem się pojazdem zarejestrowanym za granicą”.

Zmiany dotyczące samochodów służbowych i leasingowanych za granicą

Nowe prawo określa również zasady użytkowania samochodów służbowych lub leasingowanych, zarejestrowanych za granicą. Jeśli pojazd jest wydzierżawiony pożyczony osobie zamieszkałej we Włoszech przez firmę europejską, nieposiadającą swojego oddziału w Italii, wówczas poruszanie się nim jest dozwolone, pod warunkiem posiadania przez kierowcę odpowiedniego dokumentu, wystawionego przez tę firmę z datą umowy i warunkami użytkowania samochodu.

Za brak ww. dokumentu kierowca będzie karanym mandatem w wysokości od 250 do 1000. Jednocześnie otrzyma także nakaz przedłożenia służbom wymaganego zaświadczenia w ciągu 30 dni. Po upływie tego czasu, w przypadku niedostarczenia wymaganego dokumentu, pojazd zostanie zatrzymany (fermo amministrativo). Jeżeli po upływie kolejnych 60 dni nie zostaną dopełnione formalności  kierowca będzie mógł odzyskać samochód, jednak zostanie ukarany kolejną grzywną w wysokości od 705 do 3,526 euro (artykuły 214 i 94 ustęp 3).

Jeśli pojazd zostanie zatrzymany do kontroli i zostanie wykryta nieprawidłowość, posiadacz pojazdu na zagranicznych tablicach rejestracyjnych zobowiązany będzie oddać zarówno dowód rejestracyjny jak i tablice.  Następnie będzie mógł wystąpić o wydanie tzw. dokumentu zjazdowego (foglio di via) z tymczasowymi tablicami rejestracyjnymi, umożliwiającymi opuszczenie Włoch albo rejestrację pojazdu w Italii,  zgodnie z przepisami. W każdym przypadku nie obędzie się bez zapłacenia grzywny.

Surowe kary

Zgodnie z nowymi przepisami po upływie 60 dni od uzyskania zameldowania we Włoszech rejestracja pojazdu w tym kraju jest obowiązkowa.

Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje:
• grzywną w wysokości od 712 do 2848 euro
• natychmiastowych zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego
• nakazem odprowadzenia pojazdu w miejsce postoju, z dala od dróg użytku publicznego (np. na miejsce prywatnej posesji lub do garażu)

Jeżeli, w ciągu 180 dni od daty stwierdzenia naruszenia kodeksu drogowego pojazd nie zostanie zarejestrowany we Włoszech lub wywieziony za granicę, zostanie on skonfiskowany.

Stary przepis, który przewidywał mandat w wysokości od 84 do 335 euro został całkowicie zmieniony przez dekret bezpieczeństwa, wprowadzając znacznie wyższą grzywnę w wysokości od od 712 do 2848 euro, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i zmuszenie kierowcy do odholowania go na koszt własny w miejsce postoju zamknięte dla przejazdu publicznego.

Zgodnie z poprawką do art. 196 ustęp 1, za naruszenie przepisów odpowiada nie tylko zagraniczny właściciel pojazdu (w przypadku leasingu i wynajmu), ale także osoba zamieszkała we Włoszech, która korzysta z niego do celów służbowych lub prywatnych.

Informacje na temat wejścia w życie nowych przepisów znajdują się TUTAJ 

Danuta Wojtaszczyk

Źródło: Il Sole 24 Ore, Ansa, Fleet Magazine, Nasz Świat

Ostatnia aktualizacja: w dniu 04.12.2018 r.

 

 

Szopki krakowskie na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO

Marcin Patrzałek: Młody Polak, który podbił serca Włochów