in

Włochy: Strefa pomarańczowa we Włoszech w weekend 9-10 stycznia 2021

W najbliższy weekend (9-10 stycznia 2021) w całych Włoszech obowiązywać będzie strefa pomarańczowa. Oto obostrzenia, które będą obowiązywać w tych dniach.

Powraca strefa pomarańczowa w całych Włoszech w weekend 9-10 stycznia 2021 r. W związku z tym obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia (Rozporządzenie z mocą ustawy z 5.01.2021 r.)”

  • Możliwość swobodnego przemieszczania się wyłącznie w obrębie tej samej gminy. Ww. zakaz przekraczania granic gminy nie obejmuje przemieszczeń z gmin liczących do 5 tys. mieszkańców, o ile dystans przemieszczenia nie przekracza 30 km od granic własnej gminy, a celem podróży nie jest miasto będące stolicą prowincji.
  • Zawieszona stacjonarna działalność punktów gastronomicznych (bary i restauracje).

Czytaj także: Kwarantanna po powrocie do Włoch, nowe przepisy wchodzą w życie od 7 stycznia

W całym okresie dopuszczone raz dziennie w godz. 05:00-22:00 przemieszczenie się do jednego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w granicach tego samego regionu. W ww. odwiedzinach uczestniczyć mogą jednocześnie 2 osoby niebędące domownikami gospodarzy. Do limitu nie wliczają się dzieci do lat 14, nad którymi odwiedzający sprawują pieczę rodzicielską, a także współzamieszkujące z gośćmi osoby niepełnosprawne.

Przypominamy, że do 15 stycznia 2021 obowiązuje zakaz przemieszczania się między regionami/prowincjami autonomicznymi, z wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności, względów zdrowotnych, powrotu do miejsca zamieszkania.

Należy pamiętać, że w strefie pomarańczowej musimy mieć przy sobie wypełnione i podpisane oświadczenie nie tylko podczas godziny policyjnej (od 22.00 do 5.00), ale także w przypadku konieczności wyjazdu z danego regionu. Należy przypomnieć, że w tej strefie obowiązuje zakaz wjazdu do i wyjazdu z regionu z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. Niezależnie od tego dopuszczone są: przemieszczenia związane z koniecznością realizacji dozwolonych stacjonarnych zajęć dydaktycznych, powrót do miejsca zamieszkania oraz przejazd tranzytowy w obszary nieobjęte ww. ograniczeniem.

AM

źródło: Stranieriinitalia.itAmbasada RP w Rzymie

“Sukces to JA! Rozmowy z Polakami we Włoszech”: Marta Stępień i Barbara Kamińska

Włochy: Wszczęto postępowanie w sprawie zaszczepienia poza kolejką rodzin medyków