in

Włochy: Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego i wysokie kary za poruszaniem się pojazdem na zagranicznych numerach rejestracyjnych

Rewolucja w przepisach. Wysokie kary, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, a nawet konfiskata pojazdu za poruszanie się samochodem na zagranicznych tablicach.

Rzym – 16 listopada 2018 r. – W zatwierdzonym 7 listopada przez Senat dekrecie bezpieczeństwa (decreto sicurezza) przewidziane są  zmiany w kodeksie drogowym, drastycznie ograniczające możliwość poruszania się po Włoszech pojazdami na zagranicznych tablicach rejestracyjnych przez osoby zameldowane we Włoszech.

Za naruszenie nowych przepisów przewidziano surowe kary, w tym grzywnę: w wysokości od 705 do 3,526 euro, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i jego ewentualną jego konfiskatę.

Meldunek we Włoszech a obowiązek przerejestrowania pojazdu na włoskie tablice rejestracyjne

Do tej pory cudzoziemiec, w tym obywatel państwa członkowskiego UE, miał obowiązek zmiany tablic rejestracyjnych na włoskie w ciągu 12 miesięcy od momentu uzyskania zameldowania (residenza) we Włoszech.
Nowe przepisy nakładają na cudzoziemców obowiązek zarejestrowania i ubezpieczenia posiadanego pojazdu na terytorium Włoch w ciągu 60 dni od momentu nabycia meldunku we Włoszech.

Dlaczego zaostrzenie przepisów kodeksu drogowego stanowi część dekretu bezpieczeństwa?

Poruszające się po włoskich drogach pojazdy na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, najczęściej szwajcarskich, niemieckich oraz państw Europy wschodniej niejednokrotnie należą do cudzoziemców, którzy mieszkają na stałe we Włoszech. Niektórzy, wykorzystując luki w przepisach zachowują rejestracje kraju pobytu, aby uniknąć płacenia niektórych podatków i korzystać z tańszych taryf OC.

Czytaj także: Włochy: Dekret ws. bezpieczeństwa i imigracji wszedł w życie

Jak wykazały liczne kontrole, niemała liczba samochodów zarejestrowanych za granicą, a poruszających się na co dzień po włoskich drogach nie posiada ubezpieczenia OC, ani ważnego badania technicznego, stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego.

Co mówią obecne przepisy kodeksu drogowego (Codice della strada)

Artykuł 132 włoskiego kodeksu drogowego (articolo 132 Codice della strada) reguluje przepływ pojazdów zarejestrowanych w obcych państwach. Jeżeli cudzoziemiec zamierza pozostać we Włoszech przez okres dłuższy niż trzy miesiące musi się zameldować, a następnie w ciągu 12 miesięcy od momentu uzyskania wpisu do rejestru mieszkańców zarejestrować tu swój samochód i opłacić podatki oraz ubezpieczenie. Naruszenie tego przepisu traktowane jest jako wykroczenie, karane grzywną w wysokości od 84 do 335 euro.

Dekret bezpieczeństwa i zaostrzenie przepisów kodeksu drogowego

Zatwierdzona w Senacie nowa ustawa zwana dekretem bezpieczeństwa lub dekretem Salviniego (decreto sicurezza lub decreto Salvini) zawiera poprawkę kodeksu drogowego, która w radykalny sposób zmienia dotychczasowe zasady dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdów na zagranicznych numerach rejestracyjnych. W projekcie ustawy artykuł 93 kodeksu drogowego stanowi, “osobom, których miejsce stałego pobytu są Włochy przez ponad sześćdziesiąt dni, zabronione jest poruszaniem się pojazdem zarejestrowanym za granicą”.

Zmiany dotyczące samochodów służbowych i leasingowanych za granicą

Nowe prawo określa również zasady użytkowania samochodów służbowych lub leasingowanych, zarejestrowanych za granicą. Zatwierdzony przez Senat dekret zakłada, że jeśli pojazd jest wydzierżawiony pożyczony osobie zamieszkałej we Włoszech przez firmę europejską, nieposiadającą swojego oddziału w Italii, wówczas poruszanie się nim jest dozwolone, pod warunkiem posiadania przez kierowcę odpowiedniego dokumentu, wystawionego przez tę firmę z datą umowy i warunkami użytkowania samochodu.

Za brak ww. dokumentu kierowca będzie karanym mandatem w wysokości od 250 do 1000. Jednocześnie otrzyma także nakaz przedłożenia służbom wymaganego zaświadczenia w ciągu 30 dni. Po upływie tego czasu, w przypadku niedostarczenia wymaganego dokumentu, pojazd zostanie zatrzymany (fermo amministrativo). Jeżeli po upływie kolejnych 60 dni nie zostaną dopełnione formalności  kierowca będzie mógł odzyskać samochód, jednak zostanie ukarany kolejną grzywną w wysokości od 705 do 3,526 euro (artykuły 214 i 94 ustęp 3).

Jeśli pojazd zostanie zatrzymany do kontroli i zostanie wykryta nieprawidłowość, posiadacz pojazdu na zagranicznych tablicach rejestracyjnych zobowiązany będzie oddać zarówno dowód rejestracyjny jak i tablice.  Następnie będzie mógł wystąpić o wydanie tzw. dokumentu zjazdowego (foglio di via) z tymczasowymi tablicami rejestracyjnymi, umożliwiającymi opuszczenie Włoch albo rejestrację pojazdu w Italii,  zgodnie z przepisami. W każdym przypadku nie obędzie się bez zapłacenia grzywny.

Surowe kary

Po upływie 60 dni od uzyskania zameldowania we Włoszech rejestracja pojazdu w tym kraju stanie się obowiązkowa.

Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie:
• grzywną w wysokości od 712 do 2848 euro
• natychmiastowych zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego
• nakazem odprowadzenia pojazdu w miejsce postoju, z dala od dróg użytku publicznego (np. na miejsce prywatnej posesji lub do garażu)/

Jeżeli, w ciągu 180 dni od daty stwierdzenia naruszenia kodeksu drogowego pojazd nie zostanie zarejestrowany we Włoszech lub wywieziony za granicę, zostanie on skonfiskowany.

Stary przepis, który przewidywał mandat w wysokości od 84 do 335 euro zostaje całkowicie zmieniony przez dekret bezpieczeństwa, wprowadzając znacznie wyższą grzywnę w wysokości od od 712 do 2848 euro, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i zmuszenie kierowcy do odholowania go na koszt własny w miejsce postoju zamknięte dla przejazdu publicznego. Po upływie 180 dni, jeżeli pojazd nie zostanie przerejestrowany na włoskie numery lub wywieziony z kraju zostanie skonfiskowany.

Zgodnie z poprawką do art. 196 ustęp 1, za naruszenie przepisów odpowiada nie tylko zagraniczny właściciel pojazdu (w przypadku leasingu i wynajmu), ale także osoba zamieszkała we Włoszech, która korzysta z niego do celów służbowych lub prywatnych.

Nowe przepisy zostały zatwierdzone przez Senat i trafiły ponownie do Izby Deputowanych, która ma czas na ich zatwierdzenie do 3 grudnia.

Danuta Wojtaszczyk

Źródło: Il Sole 24 Ore, Ansa, Fleet Magazine, Nasz Świat

 

 

Menopauza nie musi być koszmarem

Rzym: 15. lecie Klubu Dyplomatów ds. ekonomicznych i handlowych