in

Niemowlę lepiej uczy się słów w domu

Dwujęzyczne dzieci uczą się słów tak samo dobrze, jak jednojęzyczne, a wszelkie obawy o to, że kontakt z kilkoma językami może opóźnić rozwój językowy dziecka, jest mitem – wynika z badania przeprowadzonego przez kanadyjskich naukowców.

Pracujący w Kanadzie naukowcy – Christopher Fennell z Uniwersytetu w Ottawie i Krista Byers-Heinlein z Uniwersytetu Concordia – postanowili dowiedzieć się, na czym polegają różnice w uczeniu się słów przez dzieci jedno- i wielojęzyczne. Poza liczbą przyswajanych przez dane dziecko języków badacze wzięli pod uwagę także to, czy jego rodzice są jedno- czy dwujęzyczni – chcieli bowiem dowiedzieć się, czy dwujęzyczne dzieci lepiej uczą się słów od dwujęzycznych dorosłych a dzieci jednojęzyczne łatwiej przyswajają słowa od jednojęzycznych dorosłych.

Aby odpowiedzieć na te pytania, naukowcy uczyli grupę jednojęzycznych (przyswajających angielski) i dwujęzycznych (uczących się angielskiego i francuskiego) 17-miesięcznych dzieci dwóch podobnie brzmiących, wymyślonych na rzecz eksperymentu, pseudosłów. Badane dzieci obserwowały ekran, na którym prezentowane były dwa obiekty, z których jeden określony został jako „kem”, a drugi – „gem”. Połowa dzieci słyszała słowa wypowiadane przez dorosłych o podobnym do swojego doświadczeniu językowym – dzieci jednojęzyczne słuchały słów nagranych przez jednojęzycznych dorosłych, a dwujęzyczne – przez dwujęzycznych. Druga połowa słyszała nagrania dorosłych językowo do nich „niedopasowanych”.

Aby ocenić, czy dzieci nauczyły się słów, naukowcy pokazywali znane im już przedmioty określając je inaczej niż poprzednio – przedmiotowi wcześniej przedstawionemu jako „gem” towarzyszyło słowo „kem”. Czytaj dalej w Serwisie

Źródło: Serwis Wszystko o dwujęzyczności – www.dobrapolskaszkoła.com, Magdalena Łuniewska, na podst. Źrodło: C. Fennell, K. Byers-Heinlein. You sound like Mommy: Bilingual and monolingual infants learn words best from speakers typical of their language environments. International Journal of Behavioral Development, 2014; 38 (4): 309 DOI: 10.1177/0165025414530631

Wyniki konkursu “Wisła, królowa polskich rzek”

Barbara Głuska-Trezzani: Szara eminencja Polonii mediolańskiej