in

Trwają zapisy do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019/2020

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę. Realizowane programy nauczania oparte są o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Trwają zapisy na rok szkolny 2019/2020 do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie. 

Katolicka Szkoła Podstawowa jest sobotnią szkołą polonijną, do której przyjmowane są dzieci z rodzin polskich i polsko-włoskich bez względu na to jakie posiadają obywatelstwo. W ciepłej, rodzinnej atmosferze uczniowie doskonalą znajomość języka polskiego oraz zdobywają wiedzę o Polsce.

Realizowane programy nauczania, oparte o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, ułatwiają dzieciom wyjeżdżającym do Polski podjęcie nauki w polskiej szkole.

Po ustaleniu szczegółów z Duszpasterzem Szkoły, trzyletni cykl katechezy w klasach I-III może być zaliczony jako przygotowanie do I Komunii św.

Zajęcia odbywają się w soboty (według ustalonego planu lekcji) w godz. 9.00 – 14.30. Lokal szkolny znajduje się w budynku Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek przy via Marcantonio Colonna 52 (w pobliżu stacji metra Lepanto).

Budynek, w którym mieści się Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie

Więcej informacji o szkole i zapisach można uzyskać pod numerem telefonu tel. 340 1495096 lub poprzez adres e-mail: a.siess@hotmail.com.

 


Z życia Szkoły:

Święto Języka Ojczystego w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie

O obchodach 73. rocznicy bitwy pod Monte Cassino w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie

 

 

Włoszka Maria Giuseppa Robucci skończyła 116 lat. Jest drugą najstarszą osobą na świecie

Rzym: Przedsiębiorcze Polki we Włoszech spotkały się po raz trzeci