in ,

Uznawanie wykształcenia zdobytego za granicą

Zasady uznawania wykształcenia zdobytego z granicą.

Chcesz wiedzieć kiedy uzyskane świadectwo nie wymaga załatwiania dodatkowych formalności po powrocie do Polski? Sprawdź!

W przepisach został ujęty zamknięty katalog świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie za granicą, które nie wymagają dodatkowego ich potwierdzania przez instytucje właściwe, np. kuratorium, w Polsce. Wymienione poniżej dokumenty mogą być przedstawiane bezpośrednio na uczelniach, w instytucjach czy u pracodawców.

Świadectwa maturalne z państw UE, EOG oraz OECD

Do tej grupy zaliczają się świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane.

To również takie dokumenty, które zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa.

A jakich konkretnie państw to dotyczy? Jest to: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Dyplomy International Baccalaureate oraz European Baccalaureate

Uznawanymi z mocy prawa, czyli bez dodatkowej procedury uznawania czy potwierdzania, są również dyplomy IB oraz EB. Dyplomy IB (International Baccalaureate) są wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, a dyplomy EB (European Baccalaureate) wydają Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.

Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi

Do ostatniej grupy dokumentów niewymagających dodatkowych formalności należą świadectwa objęte umowami międzynarodowymi. Informacje na temat umów i zawartych w nich przepisów dotyczących uznawania wykształcenia  dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl

Źródło:
https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych/swiadectwa-uzyskane-za-granica-ktore-nie-wymagaja-zalatwiania-dodatkowych-formalnosci-w-polskich-urzedach.html

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl 


Zobacz także:

Emerytura w Polsce po powrocie z emigracji

Portale „Powroty” i „Zielona Linia” – dlaczego warto z nich korzystać?

Kilka sprawdzonych sposobów na to, jak rozkochać Włochów w polskim narodzie i kulturze

Narodowa Pielgrzymka Polaków do Rzymu w roku 1888. Wspomnienie w 130. rocznicę wydarzeń