in ,

Śladami Jana Pawła II po Rzymie: Magliana – kaplica bł. Maksymiliana Kolbe

Śladów obecności Jana Pawła II w Rzymie jest wiele. Papież, jako biskup Rzymu, odwiedził większość rzymskich parafii. W numerze „0” pisma wydawanego przez Stowarzyszenie „Totus Tuus” czytamy, że podczas swojego pontyfikatu, z wizytą duszpasterską był w 317 parafiach z 332 istniejących wówczas w Rzymie. Jedną z pierwszych była parafia pw. Grzegorza Wielkiego na Maglianie (San Gregorio Magno alla Magliana). Na jej terytorium znajdowała się kiedyś kaplica pw. polskiego męczennika z Auschwitz – św. Maksymiliana Kolbe (wtedy jeszcze błogosławionego). Z okazji zbliżającej się 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II pragnę krótko przedstawić historię tego miejsca – ślad po nim już zaginął!

KILKA SŁÓW O MAGLIANIE…
Magliana to rozległa dzielnica Rzymu, która gwałtownie rozwinęła się w latach 70. ubiegłego stulecia. W 1963 roku mieszkało tam ok. 4,5 tys. osób, parafia dysponowała lokalem mieszczącym ok. 200 osób. W roku 1979, na tym samym terytorium mieszkało już ponad 45 tys. osób (11,5 tys. rodzin), wybudowany został nowy kościół (konsekracja 18 XII 1977), dodatkowo, na parterze bloku położonego przy zbiegu ulic via della Magliana Nuova i via Caprese otworzono kaplicę, której patronem został polski franciszkanin beatyfikowany w 1971 roku – o. Maksymiliana Kolbe. Kaplica ta służyła ok. 10 tys. osób. Obecnie ma tam swoją siedzibę urząd pocztowy.

18 XII 1979 – Jan Paweł II z wizytą na Maglianie (L’Osservatore Romano 19-20 II 1979), budynek w którym mieściła się kaplica pw. bł. M. Kolbe (fot. A. Rola-Bruni).

JAN PAWEŁ II NA MAGLIANIE…
Parafia pw. św. Grzegorza Wielkiego na Maglianie była jedną z pierwszych wspólnot odwiedzonych przez Jana Pawła II. Wcześniej, jeszcze w grudniu 1978 roku Papież udał się na Garbatellę, do parafii, w której pełnił posługę duszpasterską w latach 1947-48. Natomiast tydzień po wizycie na Maglianie, 25 lutego 1979 roku, odwiedził parafię pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (Nostra Signora di Czestochowa).
Po zakończonej uroczystości w kościele parafialnym na Maglianie, Ojciec Święty wyraził chęć spotkania z młodzieżą zgromadzoną w kaplicy pw. bł. Maksymiliana Kolbe. Obszerną relację z przebiegu całego wydarzenia zamieściło L’Osservatore Romano. Krótkie informacje odnalazłam również w polskiej prasie, m.in. w Rycerzu Niepokalanej (nr 4 z 1979 r.) oraz Tygodniku Powszechnym (4 III 1979), w którym czytamy m.in.: „W drodze powrotnej Jan Paweł II zatrzymał się na krótko w kaplicy poświęconej błog. Maksymilianowi Kolbemu. Przemawiając do zgromadzonych tam wiernych, Papież wyraził zadowolenie z faktu, że kaplica ta poświęcona została jego rodakowi oraz podziękował obecnym za serdeczne przyjęcie, zachęcając ich do wytrwania w duchu wiary.”

Relacja z wizyty Jana Pawła II na Maglianie w Rycerzu Niepokalanej (nr 4/293 z 1979 r.)

DALSZE LOSY KAPLICY PW. BŁ. M. KOLBE…
Ze względu na dynamiczny rozwój dzielnicy, podjęto decyzję o utworzeniu na jej terenie jeszcze jednej parafii. Poświęcono ją kanonizowanemu w 1982 roku św. Maksymilianowi Kolbe. Rozpoczęto również budowę nowego kościoła. Po oddaniu świątyni do użytku zlikwidowano kaplicę, która, ze względu na naglące w latach 70. XX wieku potrzeby, mieściła się w pomieszczeniach niespełniających odpowiednich warunków.

Rzym – via della Magliana Nuova – wejście do kaplicy bł. M. Kolbe (L’Osservatore Romano 19-20 II 1979), bankomat w miejscu dawnego wejścia do kaplicy (Fot. A. Rola-Bruni)

Ostatecznie też zmieniono jej patrona – nowa parafia poświęcona została Najświętszemu Obliczu Jezusa (Santo Volto di Gesù). Święty Maksymilian Kolbe został natomiast patronem innej wspólnoty, położonej na obrzeżach Rzymu, w rejonie zwanym Prato Fiorito.
Poniżej zamieszczam kilka zdjęć miejsc wymienionych przeze mnie w tym krótkim artykule.
Agata Rola-Bruni

MAGLIANA – KOŚCIÓŁ SANTO VOLTO DI GESÙ (dogodny dojazd z Piazza Venezia autobusem 781 lub ze stacji metra San Paolo autobusem 128). Kaplica bł. M. Kolbe znajdowała w odległości ok. 100 m od kościoła.

Fot. A. Rola-Bruni

PRATO FIORITO – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE (dojazd autobusem 508 ze stacji metra linii B Ponte Mammolo do przystanku Roccalumera/S. Fratello)

Fot. A. Rola-Bruni

 

Kobiece oblicze polskiej emigracji we Włoszech

Kompania polskich komandosów w Operacji Panther – bitwa o Suio w styczniu 1944 roku