in

Czy umowę najmu należy zarejestrować?

Obowiązek rejestracji umów najmu – co mówią przepisy. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, we Włoszech wszystkie umowy najmu (niezależnie czy chodzi tu o wynajem całego lokalu, czy tylko jego części lub innego prawa korzystania z niego) muszą być zarejestrowane w urzędzie skarbowym (Agenzia delle Entrate).

Zarejestrowana umowa najmu potwierdza także w przypadku cudzoziemców posiadanie regularnego zakwaterowania we Włoszech i będzie potrzeba przy procedurze łączenia rodzin.

Od 1 stycznia 2016 roku właściciel lokalu ma obowiązek rejestracji umowy w terminie do 30 dni od jej podpisania. Po jej dokonaniu, właściciel musi powiadomić lokatora i administratora budynku o jej rejestracji, najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Koszty rejestracji płaci zarówno właściciel jak i lokator (kwota zostaje podzielona na pół), ale jeśli właściciel chce może zapłacić za rejestrację umowy najmu w całości. Należy podkreślić, że właściciel będący osoba odpowiedzialną za zarejestrowanie umowy, ponosi całkowitą odpowiedzialność za nią. Od bieżacego roku został zniesiony obowiązek opłacania przez lokatora podatku od nieruchomości TASI, ale tylko w przypadku, że wynajmowany lokal jest jego głównym miejscem zamieszkania.

Maria Elena Arguello

Tłum. Anna Malczewska


Rodzaje umów najmu we Włoszech. Co trzeba o nich wiedzieć?

Inferno Track – Droga do Piekieł

Bezpłatne porady prawne dla Polaków w Bolonii