in

Kto płaci za konserwację i naprawy pieca gazowego w wynajmowanym lokalu

Czy za konserwację, wymianę lub naprawę pieca gazowego w wynajmowanym lokalu płaci właściciel czy najemca? Odpowiadamy.

Problem z podziałem kosztów zakupu części zamiennych pieca, jego naprawy lub corocznej konserwacji między najemcą a właścicielem lokalu często kończą się długotrwałymi kłótniami pomiędzy stronami, a w najgorszych wypadkach sprawami sądowymi.

Warto pamiętać, że włoskie ustawodawstwo jasno określa, kto za co jest odpowiedzialny. Okresowa konserwacja pieca (coroczny przegląd), wynikająca z codziennego użytkowania spoczywa na najemcy lokalu, natomiast wymiana lub zakup nowych części należy do obowiązków właściciela lokalu. W przypadku, gdy zachodzi konieczność naprawy pieca z powodu nieprzeprowadzenia okresowej konserwacji, koszty ponosi wynajmujący.

Należy pamiętać, że w umowie o najem lokalu mogą zostać zawarte wyjątki od przewidzianych przez prawo włoskie wymogów.

red.


Oto, jak odzyskać kaucję za mieszkanie

Wybuch przed rzymską pocztą

Używanie tabletu opóźnia rozwój mowy