in

Oto, jak odzyskać kaucję za mieszkanie

Właściciel mieszkania odmawia oddania kaucji za mieszkanie. Co należy zrobić, aby odzyskać  pieniądze?

Miesiąc temu, wygasła moja umowa najmu (zgodnie z przepisami została wypowiedziana na piśmie z 6-miesięcznym wyprzedzeniem). Opuściłam apartament w wyznaczonym terminie. Przed “zdaniem” mieszkania właściciel oglądał je w mojej obecności i nie zgłosił żadnych zastrzeżeń (utrzymałam je w czystości). Powiedział mi, że nie może mi oddać kaucji od ręki (1500 euro), gdyż musi zaczekać na roczne rozliczenie od administartora budynku, aby sprawdzić czy uregulowałam wszystkie opłaty czynszowe (condominiali).

Kilka dni temu zadzwoniłam do właściciela mieszkania, aby dowiedzieć się kiedy mogę spodziewać się zwrotu kaucji, na co mi odpowiedział, że jej nie zwróci, bo ściany są brudne i trzeba je pomalować.

Czy to zgodne z prawem? Co ma zrobić, aby odzyskać moje pieniądze?

Natalia

Szanowna Pani,
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kaucja musi zostać zwrócona w momencie wygaśnięcia umowy najmu, o ile część z tych pieniędzy nie będzie musiało zostać wydanych na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez lokatora.

Jeżeli w umowie najmu właściciel zastrzegł sobie, że ma Pani pozostawić odświeżone ściany, a Pani ich nie pomalowała, może zatrzymać część lub całą kaucję.

W każdym razie, powinna żądać Pani poszanowania Pani praw poprzez wysłanie właścicielowi mieszkania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (wł. lettera raccomandata A/R), tzw. messa in mora, czyli żądania  respektowania warunków zawartej  umowy (tj. zwrotu kaucji w Pani wypadku).

Co to jest „messa in mora”
Messa in mora to oficjalne wezwanie do wywiązania się z umowy strony przeciwnej. Zgodnie z art. 1219 kodeksu cywilnego (articolo 1219 del Codice civile) żądanie usunięcia uchybienia (w dosłownym tłumaczeniu z włoskiego) musi zostać sporządzone na piśmie.

Oficjalne pismo powinno być sporządzone w formie syntetycznej i zawierać:
1.    Opis faktów, które są podstawą to skierowania żądania. Warto również przywołać obowiązki drugiej strony wynikające z umowy lub z nakazów prawa (w Pani przypadku obowiązek właściciela do zwrócenia Pani kaucji).
2.    Konkretny opis żądania, tj. wezwanie do naprawy, rozwiązania problemu czy zwrotu kosztów z tytułu poniesionych strat.
3.    Podanie konkretnego terminu, w którym żądanie ma zostać zrealizowane. Zazwyczaj daje się 15 dni na usunięcie uchybienia.
4.    Groźbę, że skieruje się sprawę do sądu i obciąży kosztami sądowymi, jeśli problem nie zostanie rozwiązany.

Wzór jak napisać ww. wezwanie w języku włoskim można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Associazione Diritti Utenti Consumatori (stowarzyszenia ds. obrony praw konsumentów) www.aduc.it.

na  podstawie materiałów ADUC
opr.  Danuta Wojtaszczyk

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na stronie internetowej www.naszswiat.it mają jedynie charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby  podawane informacje były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Rodzina i zdrowie – sensem życia dla większości Polaków

Czy dziecko pary mieszanej ma prawo do automatycznego otrzymania obywatelstwa włoskiego?