in ,

Konkurs „Być Polakiem” – IX edycja – 2018 r.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież (moduł A) i nauczycieli (moduł B) do udziału w IX edycji konkursu „Być Polakiem”.

Moduł A – dla dzieci i młodzieży.

Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja Świat na Tak.

Konkurs jest zaproszeniem do refleksji o polskiej tradycji i języku. Zachętą do poznawania polskiej historii i roli Polaków w kształtowaniu europejskiego i światowego dziedzictwa. W ubiegłorocznej VIII edycji wzięło udział 1500 uczestników z całego świata. Wielka to zasługa rodziców i nauczycieli. Dziękujemy!

W roku 1918, po długich 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Marzyły o niej pokolenia, a nie godząc się na zniewolenie Narodu, podejmowano różne formy oporu, od zbrojnych powstań po protesty lokalne. Od Insurekcji Kościuszkowskiej po bunt dzieci wrzesińskich, które nie chciały odmawiać pacierza po niemiecku, mimo stosowanych kar. Wolność nie została nam dana. To Polacy swoim męstwem, a ostatecznie bohaterską walką o Warszawę w 1920 roku, zapewnili niepodległość Ojczyźnie. W roku Jubileuszu chcemy o tych wydarzeniach przypominać dzieciom i młodzieży, mieszkającej poza Polską. Zapraszając do udziału w Konkursie chcemy pobudzić ich żywe zainteresowanie walką Polaków o wolność i odzyskanie niepodległości.

Zapraszamy do udziału :

W konkursie „Być Polakiem”, Moduł A – dla dzieci i młodzieży.

Grupa 1 : 6 – 9 lat : „Polska i Polacy. Pocztówka z 1918 r.” – prace plastyczne.

Grupa 2 : 10 – 13 lat : „Jako redaktor gazetki szkolnej przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.”– prace literackie.

Grupa 3 : 14 – 16 lat : „Jesteś redaktorem gazety miejskiej. Przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.”– prace literackie.

Grupa 4 : 17 – 22 lata : „Polska i Polacy w 1918 r.” – prace literackie.

Grupa 5 : 10 – 22 lata : „Program np. TV, internetowy, radiowy o odzyskaniu niepodległości w 1918 r.” – prace multimedialne.

Autorzy zwycięskich prac będą zaproszeni na Galę w Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie otrzymają nagrody oraz będą uczestniczyć w okolicznościowych wycieczkach. Nagrodzona zostanie również szkoła, z której wpłyną prace laureatów.

Kalendarz IX edycji konkursu „Być Polakiem”, Moduł „A” – dla dzieci i młodzieży

do 04.03.2018 r. – Nadsyłanie prac konkursowych

13 – 15.04.2018 r. – Obrady Jury Konkursu – Warszawa

22.04.2018 r. – Ogłoszenie wyników Konkursu: http://swiatnatak.pl/wyniki-konkursu-byc-polakiem/

29.06.2018 r. godz. 14.00 – Gala wręczenia nagród Laureatom i Wyróżnionym , Warszawa, Zamek Królewski

30.06.2018 r. – 01.07.2018 r. – Zwiedzanie Warszawy przez Laureatów i Wyróżnionych

Więcej informacji na stronie : www.swiatnatak.pl

Pozdrawiamy serdecznie

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Wspólnota Polska – Prezes Dariusz Piotr Bonisławski

Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii – Prezes Krystyna Olliffe

Fundacja Świat na Tak – Prezes Joanna Fabisiak

Koordynator projektu – Marek Machała bycpolakiem2018@gmail.com

 

Moduł B – dla nauczycieli, konspekt lekcji
„Rok 1918 – Spełnione marzenia pokoleń”

Drodzy Nauczyciele,

przygotowania do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę są w toku.

Aby czynnie włączyć w te przygotowania najmłodsze pokolenie Polaków rozsianych po wszystkich kontynentach świata, powstała inicjatywa zorganizowania konkursu dla nauczycieli szkół polonijnych na konspekt lekcji o niepodległości Polski pt „Rok 1918 – spełnione marzenia pokoleń”, będącego modułem B realizowanego od ośmiu lat konkursu „Być Polakiem” .

Organizatorem konkursu są:

Stowarzyszenie Wspólnota Polska,

Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii,

Fundacja Świat na Tak.

W 1918 roku, po 123 długich latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Marzyły o niej pokolenia, a nie godząc się na zniewolenie Narodu podejmowano różne formy oporu od zbrojnych, ogólnonarodowych powstań, po protesty lokalne. Od Insurekcji Kościuszkowskiej po bunt dzieci wrzesińskich, które nie chciały odmawiać pacierza po niemiecku, mimo stosowanych kar.

Wolność nie została Polakom dana. To Polacy swoim męstwem, a ostatecznie bohaterską walką o Warszawę w 1920 roku, zapewnili niepodległość Ojczyźnie.

W roku Jubileuszu trzeba o tych wydarzeniach mówić i przypominać o nich kolejnym pokoleniom młodych Polaków mieszkających, często od urodzenia, poza Polską.

Z pewnością już dziś nauczyciele przedmiotów ojczystych poza granicami Polski pracują nad najskuteczniejszymi scenariuszami lekcji jubileuszowych. Powstaną setki konspektów. Warto nagrodzić te, które, według oceny Jury, będą dawały największą gwarancję rozbudzenia żywego zainteresowania u uczniów i chęć opowiadania rówieśnikom z dumą o tych wydarzeniach, oraz będą reprezentowały najwyższy poziom kunsztu metodycznego

Wiele tekstów, materiałów dydaktycznych, jak wiersze, piosenki, gry terenowe i sytuacyjne, filmy, cały ten skarbiec pomysłów metodycznych powinien być wykorzystany i służyć tysiącom dzieci i młodzieży.

Nie ma ograniczeń tematu ani wskazówek co do rodzaju pomocy dydaktycznych i środków technicznych użytych do przygotowania konspektu.

Pozostawiona swoboda pozwoli profesjonalnym i angażującym się w pracę nauczycielom osiągnąć zamierzony cel.

Ustanowione nagrody pieniężne dla zwycięzców powinny świadczyć o uznaniu ogromu pracy jaką wkładają nauczyciele w szkołach przedmiotów ojczystych, obalając często spotykane krzywdzące opinie i oczekiwania, że nauczyciel polonijny to wolontariusz zawsze i wszędzie.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody:

Nagroda I – 1000 euro

Nagroda II – 500 euro

Nagroda III – 250 euro

Oraz nagroda dla szkół, z których wpłyną zwycięskie konspekty:

I nagroda 500 euro,

II nagroda 250 euro,

III nagroda 100 euro.

Konspekty będą dla 2 grup wiekowych, 9-13 i 14-19 lat, zatem liczba nagród jest podwójna.

Nagrodzone konspekty będą, za zgodą autorów, przesłane do wszystkich szkół przedmiotów ojczystych na świecie, jako modelowe scenariusze lekcji.

Regulamin Konkursu będzie zamieszczony na stronach Organizatorów Konkursu, to jest: Fundacji Świat na TAK, Polskiej Macierzy Szkolnej, Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz w „Kwartalniku Metodycznym” wydawanym przez Wspólnotę Polską.

Szkoły przedmiotów ojczystych są proszone o upowszechnienie powyższych informacji i zachęcenie do udziału pro publico bono oraz o wykorzystanie najbliższego czasu na głębsze przemyślenie udziału w Konkursie i na zebranie potrzebnych materiałów.

Więcej informacji na stronie: www.swatnatak.pl Tel. 48 22 629 63 34

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Stowarzyszenie Wspólnota Polska – Prezes Dariusz Piotr Bonisławski

Polska Macierz Szkolna – Prezes Krystyna Olliffe

Fundacja „Świat na TAK” – Prezes Joanna Fabisiak

Przewodnicząca Jury – Aleksandra Podhorodecka

Wszystkie dokumenty i formularze konkursowe dostępne są na stronie internetowej http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-IX-2018/

Źródło: Oficjalna strona internetowa Konkursu „Być Polakiem”. 

 

 

Spotkanie z polską pisarką Weroniką Madryas podczas BookCity Milano

Barbórka na liście UNESCO