in

Krzywa Wieża w Pizie rozbłyśnie na biało-czerwono

16 listopada Krzywa Wieża w Pizie zostanie podświetlona w barwach polskiej flagi narodowej.

16 listopada, w godzinach od 19.00 do 23.00 zostanie podświetlona Krzywa Wieża w Pizie w barwach polskiej flagi narodowej.

Informacja pochodzi ze strony Ambasady RP w Rzymie

Obchody w Rzymie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Danzica, un Natale tra luci, mercatini e un pizzico di magia