in

Messa in mora, czyli oficjalne wezwanie do wywiązania się z umowy

Messa in mora, czyli jak domagać się wywiązania z umowy.

Messa in mora to oficjalne wezwanie do wywiązania się z umowy strony przeciwnej. Zgodnie z art. 1219 kodeksu cywilnego (articolo 1219 del Codice civile) żądanie usunięcia uchybienia/szkody (w dosłownym tłumaczeniu z włoskiego) musi zostać sporządzone na piśmie.

Należy pamiętać aby wysłać list poleconym za potwierdzeniem odbioru (lettera raccomandata A/R).

Oficjalne pismo powinno być sporządzone w formie syntetycznej i zawierać:
1. Opis faktów, które są podstawą to skierowania żądania. Warto również przywołać obowiązki drugiej strony wynikające z umowy lub z nakazów prawa (w Pana przypadki  obowiązki administratora budynku lub spółdzielni mieszkaniowej).
2. Konkretny opis żądania, tj. wezwanie do naprawy, rozwiązania problemu czy zwrotu kosztów z tytułu poniesionych strat.
3. Podanie konkretnego terminu, w którym żądanie ma zostać zrealizowane. Zazwyczaj daje się 15 dni na usunięcie uchybienia.
4. Groźbę, że skieruje się sprawę do sądu i obciąży kosztami sądowymi, jeśli problem nie zostanie rozwiązany.

Wzór jak napisać ww. wezwanie w języku włoskim można znaleźć np.  oficjalnej stronie internetowej Associazione Diritti Utenti Consumatori (stowarzyszenia ds. obrony praw konsumentów) www.aduc.it.

Redakcja

Praca sezonowa we Włoszech. Formalności pobytowe

3 światowych liderów, najczęściej śledzonych w mediach społecznościowych