in

Praca sezonowa we Włoszech. Formalności pobytowe

Praca sezonowa we Włoszech. Jakie formalności trzeba załatwić po przyjeździe? Wyjaśniamy.

Informacje ogólne dotyczące praw pobytowych

Pobyt do trzech miesięcy we Włoszech
Obywatel polski zamierzający pozostać we Włoszech maksymalnie przez okres nieprzekraczający 90 dni nie musi spełniać żadnych szczególnych formalności, poza spełnieniem obowiązku meldunkowego w ciągu 48 godzin od momentu przyjazdu.

Należy jednak pamiętać, że każdy obywatel jest zobowiązany posiadać dokument tożsamości, ważny paszport lub dowód osobisty.

Obowiązek meldunkowy
Pobyt każdego cudzoziemca we Włoszech musi zostać zgłoszony policji w ciągu 48 godzin od jego przyjazdu. Pobyt osób zakwaterowanych w ośrodkach turystycznych (hotelach, pensjonatach i na campingach) zgłasza ich administracja.

W przypadku osób będących gośćmi osób prywatnych lub wynajmujący mieszkanie obowiązku meldunkowego musi dopełnić właściciel mieszkania lub osoba w nim zamieszkała.

Pobyt powyżej trzech miesięcy
Obywatel polski zamierzający pozostać na terenie Republiki Włoskiej przez ponad 3 miesiące zobowiązany jest wystąpić o wpis do rejestru mieszkańców (iscrizione anagrafica) do urzędu gminy (Ufficio del Comune) w miejscu swojego pobytu.

Aby uzyskać ww. wpis należy spełnić warunki określone przez prawo pobytowe:

Pobyt ze względu na pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Włoch:
Aby uzyskać ww. wpis do rejestru mieszkańców (attestazione di iscrizione anagrafica) należy przedłożyć dokument potwierdzający legalne zatrudnienie lub prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej w Republice Włoskiej.

Pobyt ze względu na naukę:
Należy przedłożyć dokument potwierdzający naukę w zarejestrowanych szkołach lub ośrodkach kształcenia oraz posiadanie środków finansowych (w wysokości określonej przez prawo) na pokrycie kosztów utrzymania we Włoszech siebie i swojej najbliższej rodziny ubezpieczenia zdrowotnego obejmujące ewentualną konieczność leczenia we Włoszech. Minimalną wymaganą kwotą w 2017 roku, jest suma 5.824,91 (roczny dochód).

Pobyt turystyczny:
Należy przedłożyć dokumenty posiadanie środków posiadanie środków finansowych (w wysokości określonej przez prawo) na pokrycie kosztów utrzymania we Włoszech siebie i swojej najbliższej rodziny ubezpieczenia zdrowotnego obejmujące ewentualną konieczność leczenia we Włoszech. Minimalną wymaganą kwotą w 2016 roku, jest suma 5824,91 euro.

Dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych środków finansowych, to m.in.: 
– zaświadczenie o pobieraniu emerytury, roczna deklaracja dochodowa, informacje o posiadanych papierach

– wartościowych, wyciąg z konta bankowego, książeczki oszczędnościowe)

Praca sezonowa

Obywatel polski pragnący pozostać we Włoszech tylko na czas związany z wykonywaną pracą sezonową, może wpisać się do rejestru mieszkańców tymczasowych.

By uzyskać zaświadczenie wpisu tymczasowego pracownik sezonowy powinien przedstawić:

– ważną umowę o pracę lub deklarację pracodawcy, że zamierza zatrudnić wnioskodawcę (lettera di assunzione) lub dokument potwierdzający zgłoszenie zatrudnienia wysłane do biura pośrednictwa pracy (comunicazione al centro per l’impiego);
– polski ważny paszport lub dowód osobisty
codice fiscale, czyli włoski numer identyfikacji podatkowej wydany przez Agenzia delle Entrate)
– podanie o wpis tymczasowy.

Wpis do rejestru mieszkańców tymczasowych wygasa najpóźniej po upływie roku od daty jego dokonania.

Uwaga!
Włoskie Ministerstwo Pracy (Ministero del Lavoro) nie określa dla umów o pracę sezonową minimalnego tygodniowego czasu pracy ani wynagrodzenia, a co zatem idzie pracownicy sezonowi nie otrzymują statusu pracownika i dostępu do wszystkich świadczeń.

Ponadto należy pamiętać, że obywatele UE nie mają prawa do świadczeń opieki socjalnej (zasiłków rodzinnych, macierzyńskich, itp.) przez pierwsze trzy miesiące pobytu.

oprac. Danuta Wojtaszczyk

Uwaga! Powyższe opracowywanie ma jedynie charakter informacyjny. Redakcja „Naszego Świata” dokłada wszelkich starań, aby wszystkie informacje publikowane na portalu www.naszswiat.it były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.


Po ilu latach pobytu Polak może uzyskać obywatelstwo włoskie

https://naszswiat.it/osiedlenie-sie/codice-fiscale-gdzie-go-uzyskac/

Prezydent USA w Warszawie

Messa in mora, czyli oficjalne wezwanie do wywiązania się z umowy