in

Obywatelstwo włoskie: Co znaczy określenie ‘il decreto di concessione è alla firma’?

Złożyłem wniosek o przyznanie obywatelstwa włoskiego dwa lata temu. Kilka dni temu na stronie włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przy mojej praktyce, ukazał się komunikat “il decreto di concessione è alla firma”. Co znaczy to określenie?

Po przeprowadzeniu wszelkiego rodzaju kontroli wniosku o nadanie obywatelstwa włoskiego, i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, zostanie wydany dekret przyznania obywatelstwa, który musi zostać podpisany przez właściwy organ.

Po podpisaniu dekretu, prefektura w przeciągu 90 dni musi powiadomić wnioskodawcę o ww. dekrecie. Wnioskodawca, po notyfikacji przyznania obywatelstwa, w przeciągu 180 dni od otrzymania zawiadomienia, musi złoyć przysięgę wierności Republice Włoskiej w Urzędzie Miasta w miejscu zamieszkania lub w siedzibie włoskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego wprzypadku, gdy wnioskodawca zameldowany jest za granicą.

Po upływie 180 dni od wydania dekretu, wnioskodawca nie będzie mógł złożyć przysięgi, ponieważ dekret o koncesji obywatelstwa włoskiego straci ważność. W tym przypadku, aby móc otrzymać obywatelstwo włoskie, należy rozpocząć całą procedurę od początku.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, osoba starająca się otrzymanie obywatelstwa włoskiego zostanie powiadomiona o wystawieniu negatywnego dekretu. W zależności od przyczyny odrzucenia, wnioskodawca może ponownie starać się o jego nadanie po upływie czasu, przewidzianego przez prawo.

D.ssa Maria Elena Arguello

Tłum. A. M.


Po ilu latach pobytu Polak może uzyskać obywatelstwo włoskie

5 oznak, że twoje CV jest nieprofesjonalne

Polska oczami Włocha. Rozmowa z Roberto M. Polce