in

Obywatelstwo włoskie. Jestem studentem i nie pracuję. Czy mogę wykazać dochody moich rodziców?

Chciałbym złożyć wniosek o nadanie włoskiego obywatelstwo w wyniku tzw. naturalizacji. Jestem pełnoletni, obecnie studiuję, nie posiadam własnych dochodów. Mieszkam z rodzicami i to oni mnie utrzymują. Czy do wniosku o obywatelstwo mogę dołączyć dokumentację zaświadczającą dochody osiągane przez moich rodziców?

 

W przypadku, kiedy osoba starająca się o nadanie włoskiego obywatelstwo z tytułu legalnego pobytu we Włoszech (cittadinanza italiana per residenza) nie osiąga samodzielnie minimalnych dochodów określonych przez prawo może wykazać dochody osiągane przez rodzinę (nucleo familiare).

Za jedną rodzinę (nucleo familiare) uważa się wszystkie osoby zarejestrowane w jednym gospodarstwie domowy (stato di familia) i których wzajemna relacja jest uznana prawnie za więź rodzinną. Oznacza to, że w świetle prawa nie są rodziną osoby żyjące w związkach konkubenckich, nawet jeśli para posiada razem dzieci.

O możliwości sumowania dochodów członków rodziny na potrzeby składania wniosków o obywatelstwo włoskie jest mowa w okólniku ministerstwa spraw wewnętrznych nr K. 60.1 z dnia 05/01/2007.

Możliwość ta oczywiście dotyczy tych wnioskodawców, którzy spełniają wszystkie warunki dot. naturalizacji określone w ustawie nr 91/92.

W opisanym przypadku, ubiegając się o włoskie obywatelstwo z tytułu naturalizacji, należy wykazać dochody osiągane przez rodzinę w ciągu trzech lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek. Jeśli przykładowo podanie będzie składane w 2015 roku należy wykazać dochody z lat 2012-2014, z podziałem na każdy rok (tj. 2012, 2013, 2014).

Źródło: Portal Stranieriinitalia.it

oprac. D.W.


Zobacz także:

Po ilu latach pobytu Polak może uzyskać obywatelstwo włoskie

https://naszswiat.it/osiedlenie-sie/obywatelstwo-wloskie-ze-wzgledu-na-malzenstwo-z-wlochem/

Oblicza Polonii: Pułkownik Engelbert Bernard Czellnik

Rzym: Spełniona parada ku pamięci Żołnierzy Generała Andersa