in

Włochy: Obywatelstwo włoskie na podstawie małżeństwa. Potrzebne dokumenty, koszty i czas oczekiwania

Pod koniec 2018 roku weszły w życie we Włoszech nowe przepisy  (Legge 1 dicembre 2018, n.132), wprowadzające znaczące zmiany w ustawie o obywatelstwie. Zmiany te dotyczą zarówno nabywania obywatelstwa ze względu na długoletni pobyt we Włoszech (cittadinanza per residenza) jak i ze względu na ślub z obywatelem Włoch (cittadinanza per matrimonio).

O tym, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać włoskie obywatelstwo ze względu na zameldowanie pisaliśmy szerzej w TYM ARTYKULE 

Nowe przepisy o obywatelstwie. Oto, nowe warunki uzyskiwania obywatelstwa włoskiego ze względu na MAŁŻEŃSTWO z Włochem.

Spośród  najważniejszych zmian wprowadzonych przez nowe przepisy (Legge 1 dicembre 2018, n.132) należą: wydłużony okres oczekiwania na decyzję w sprawie obywatelstwa z 2 do 4 lat, podniesienie opłaty administracyjnej z kwoty 200 euro na 250 euro, wprowadzenie konieczności przedstawienia certyfikatu poświadczającego dobrą znajomość języka włoskiego. Ponadto wprowadzono możliwość odebrania obywatelstwa włoskiego naturalizowanym cudzoziemcom, jeżeli byli oni skazani za terroryzm lub inne poważne przestępstwa naruszające bezpieczeństwo publiczne. W przypadku wniosków o obywatelstwo włoskie ze względu na ślub z Włochem inną ważną zmianą jest możliwość jego odrzucenia. Wcześniej, po upływie określonego okresu czasu, wnioski o cittadinanza per matrimonio były uznawane automatycznie za przyjęte.

Warto wiedzieć: Przy wnioskach o obywatelstwo ze względu na małżeństwo z Włochem nie jest wymagane okazywanie określonych, minimalnych dochodów, jak to ma miejsce przy wnioskach obywatelstwo ze względu na zameldowanie

Zgodnie z włoskim prawem obywatelstwo włoskie może otrzymać, każdy cudzoziemiec, który zawarł związek małżeński z Włochem. Nie ma przy tym znaczenia czy obcokrajowiec pochodzi z kraju należącego do Unii Europejskiej czy spoza wspólnoty.

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie podstawowe wymagania dotyczące składania wniosku zależą od tego, gdzie jest się zameldowanym i od tego czy para posiada dzieci czy też nie.

Oto kto i kiedy może złożyć wniosek o obywatelstwo:
• W przypadku, kiedy para mieszka we Włoszech (tzn. kiedy małżonkowie są zameldowani we Włoszech) wniosek o obywatelstwo można złożyć po upływie dwóch lat od daty ślubu.
• Jeśli małżonkowie mieszkają poza Włochami muszą upłynąć 3 lata od daty ślubu, aby móc złożyć wniosek o obywatelstwo.
Jeśli w czasie trwania małżeństwa parze urodziły się dzieci (lub zostały adoptowane przez parę) wniosek o obywatelstwo można złożyć w terminie o połowę krótszym od podanego powyżej, bez względu na to w jakim kraju para jest zameldowana.

Gdzie składa się wniosek?
Wniosek składa się przez internet, poprzez stronę internetową włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Do podania należy załączyć między innymi skan dokumentu tożsamości, aktu urodzenia, aktu ślubu, zaświadczenia o niekaralności, certyfikat językowy * poświadczający znajomość języka włoskiego na poziomie B1 lub wyższym a także potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 250 euro i znaczek skarbowy za 16 €.

* zgodnie z nowymi przepisami, wnioskując o obywatelstwo włoskie należy udokumentować znajomość języka włoskiego na poziomie co najmniej B1. Może to być certyfikat językowy lub świadectwo szkolne, w przypadku osób, które ukończyły edukację we Włoszech. 

WAŻNE: Zniesiono konieczność legalizacji wielu dokumentów urzędowych potrzebnych do wniosku o obywatelstwo. Czytaj:  Nowe przepisy już obowiązują. Lista dokumentów, które już nie wymagają legalizacji lub apostille

Czas oczekiwania

Wniosek o obywatelstwo musi zostać rozpatrzony przez organy administracji publicznej w ciągu 4 lat.

W przypadku, kiedy odpowiedź jest pozytywna prefektura wysyła osobie zainteresowanej stosowne zawiadomienie w ciągu 90 dni do momentu wydania przez kompetentny urząd decreto di cittadinanza, tj dekretu o przyznaniu obywatelstwa.

Po otrzymaniu decreto di cittadinanza zainteresowany musi złożyć przysięgę wierności Republice Włoskiej w Urzędzie Miasta /Gminy w miejscu zamieszkania w ciągu 6 miesięcy.

Podstawa prawna:

 

Danuta Wojtaszczyk

***
Uwaga! Wszystkie materiały zamieszczane w serwisie www.naszswiat.it mają charakter informacyjny. Zespół redakcyjny portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

https://naszswiat.it/osiedlenie-sie/obywatelstwo-wloskie-rezydencja/

 

Włochy: Władze Lombardii proszą rząd o wprowadzenie godziny policyjnej

Włochy: Najnowsze informacje z Włoch i ze świata, 20 października 2020 r.