in

Włochy: Oto, po ilu latach pobytu Polak może uzyskać włoski paszport

Wyjaśniamy po ilu latach zameldowania we Włoszech Polak może uzyskać obywatelstwo włoskie, jakie dokumenty są potrzebne i gdzie złożyć wniosek.

Pod koniec 2018 roku weszły w życie we Włoszech nowe przepisy  (Legge 1 dicembre 2018, n.132), wprowadzające znaczące zmiany w ustawie o obywatelstwie. Wydłużono między innymi okres oczekiwania na decyzję w sprawie obywatelstwa z 2 do 4 lat, podniesiono opłatę administracyjną z kwoty 200 euro na 250 euro oraz przewidziano możliwość odebrania obywatelstwa włoskiego naturalizowanym cudzoziemcom, jeżeli byli oni skazani za terroryzm lub inne poważne przestępstwa naruszające bezpieczeństwo publiczne (Czytaj dalej pod zdjęciem).

Wyjaśniamy, po ilu latach pobytu we Włoszech w świetle nowych przepisów Polak może uzyskać obywatelstwo włoskie i jak przebiega procedura naturalizacji.

Naturalizacja, czyli nadanie włoskiego obywatelstwa cudzoziemcowi ze względu na stały pobyt we Włoszech nie odbywa się automatycznie. Imigrant, który spełnia określone przez warunki, musi złożyć wniosek o nadanie mu obywatelstwa Włoch.

Obywatele Unii Europejskiej mogą złożyć wniosek o naturalizację po 4 latach stałego pobytu, pod warunkiem jednak, że w przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku osiągali określone dochody.

W jaki sposób składa się wniosek o naturalizację?
Wniosek o przyznanie włoskiego obywatelstwa składa się przez internet za pośrednictwem portalu ministerstwa spraw wewnętrznych (Ministero dell’Interno). Do podania należy załączyć między innymi skan dokumentu tożsamości, aktu urodzenia, zaświadczenia o niekaralności a także potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 250 euro i znaczek skarbowy za 16 €.

Wymagany dochód
Cudzoziemcy, którzy występują o nadanie włoskiego obywatelstwa z tytułu stałego pobytu muszą wykazać, że przez trzy lata poprzedzające złożenie wniosku o naturalizację zarabiali co najmniej 8 500 euro rocznie.
Dochody należy udokumentować poprzez roczne deklaracje podatkowe ( tzw. modello 730 lub Modello Unico).

Udokumentowana znajomość języka włoskiego na poziomie co najmniej B1
Zgodnie ze zmiany w ustawie o obywatelstwie, wprowadzonymi przez Dekret bezpieczeństwa cudzoziemiec, pragnący nabyć włoskie obywatelstwo musi udokumentować znajomość języka włoskiego na poziomie nie niższym niż B1 na podstawie wytycznych Europejskiego Programu Nauki Języków (Common European Fremework for Languages, po włosku QCER).

Czas oczekiwania
Dekret bezpieczeństwa (wł. Decreto sicurezza), zwany także dekretem Salviniego zawiera zmiany do ustawy o obywatelstwie, które wydłużyły okres rozpatrywania wniosków o obywatelstwo z 730 dni na 4 lata (48 miesiące).

W przypadku, kiedy odpowiedź jest pozytywna prefektura wysyła osobie zainteresowanej stosowne zawiadomienie w ciągu 90 dni do momentu wydania przez kompetentny urząd decreto di cittadinanza, tj. dekretu o przyznaniu obywatelstwa (Czytaj dalej pod zdjęciem).

Po otrzymaniu decreto di cittadinanza zainteresowany musi złożyć przysięgę wierności Republice Włoskiej w Urzędzie Miasta /Gminy w miejscu zamieszkania w ciągu 6 miesięcy.

Ww. dekret zachowuje ważność przez okres 180 dni. Jeśli wnioskodawca nie złoży przysięgi w przeciągu tego okresu będzie musiał złożyć wniosek o obywatelstwo ponownie i czekać kolejne 4 lata na jego rozpatrzenie.

Po złożeniu wniosku o obywatelstwo można sprawdzać online na jakim etapie znajduje się praktyka. Dopóki nie pojawi się komunikat o treści “istruttoria è stata conclusa” wniosek znajduje się w toku rozpatrywania.

Warto wiedzieć:
Nowe przepisy dotyczące czasu oczekiwania na decyzję w sprawie obywatelstwa działają wstecz. Oznacza to, że osoby, które złożyły wniosek o naturalizację w ubiegłych latach również muszą liczyć się z tym, że organy administracji publicznej mają 4 lata na wydanie decyzji (licząc od daty złożenia wniosku o obywatelstwo).

Danuta Wojtaszczyk

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 lutego 1992 roku (Legge 5 Febbraio 1992, N. 91/1992)

Reforma ustawy o obywatelstwie, Legge 1 dicembre 2018, n. 132

 

***

Uwaga! Wszystkie materiały zamieszczane w serwisie www.naszswiat.it mają charakter informacyjny. Zespół redakcyjny portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 

 

 

Rzymski karnawał w dobrym tonie!

Zmarł Andrea Bizzotto, ojciec, który napisał książkę dla córki, wiedząc, że będzie ona dorastała bez niego