in

Ślub z obywatelem Włoch a obywatelstwo włoskie

Ślub z obywatelem Włoch a obywatelstwo włoskie.

Wyjaśniamy na jakich zasadach uzyskuje się włoskie obywatelstwo ze względu na małżeństwo z obywatelem Włoch.

Zgodnie z włoskim prawem obywatelstwo włoskie może otrzymać, każdy cudzoziemiec, który zawarł związek małżeński z Włochem. Nie ma przy tym znaczenia czy obcokrajowiec pochodzi z kraju należącego do Unii Europejskiej czy spoza wspólnoty.

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie podstawowe wymagania dotyczące składania wniosku zależą od tego, gdzie jest się zameldowanym i od tego czy para posiada dzieci czy też nie.

Oto kto i kiedy może złożyć wniosek o obywatelstwo:
• W przypadku, kiedy para mieszka we Włoszech (tzn. kiedy małżonkowie są zameldowani we Włoszech) wniosek o obywatelstwo można złożyć po upływie dwóch lat od daty ślubu.
• Jeśli małżonkowie mieszkają poza Włochami muszą upłynąć 3 lata od daty ślubu, aby móc złożyć wniosek o obywatelstwo.
Jeśli w czasie trwania małżeństwa parze urodziły się dzieci (lub zostały adoptowane przez parę) wniosek o obywatelstwo można złożyć w terminie o połowę krótszym od podanego powyżej, bez względu na to w jakim kraju para jest zameldowana.

Gdzie składa się wniosek?
Wniosek składa się przez internet, poprzez stronę internetową włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Do podania należy załączyć między innymi skan dokumentu tożsamości, aktu urodzenia, aktu ślubu, zaświadczenia o niekaralności a także potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 200 euro i znaczek skarbowy za 16 €.

 

Czas oczekiwania

Wniosek o obywatelstwo musi zostać rozpatrzony przez organy administracji publicznej w ciągu 730 dni od momentu jego złożenia, tj. w ciągu 2 lat.

W przypadku, kiedy odpowiedź jest pozytywna prefektura wysyła osobie zainteresowanej stosowne zawiadomienie w ciągu 90 dni do momentu wydania przez kompetentny urząd decreto di cittadinanza, tj dekretu o przyznaniu obywatelstwa.

Po otrzymaniu decreto di cittadinanza zainteresowany musi złożyć przysięgę wierności Republice Włoskiej w Urzędzie Miasta /Gminy w miejscu zamieszkania w ciągu 6 miesięcy.

—————————————————

Ważne:
Kwestię nadawania obywatelstwa włoskiego cudzoziemcom reguluje ustawa z dnia 5 lutego 1992 roku (Legge 5 Febbraio 1992, N. 91/1992).

Danuta Wojtaszczyk

***
Uwaga! Wszystkie materiały zamieszczane w serwisie www.naszswiat.it mają charakter informacyjny. Zespół redakcyjny portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.


Zobacz także:

https://naszswiat.it/osiedlenie-sie/wniosek-obywatelstwo-wloskie-przez-internet-oto-jak-uiscic-oplate-administracyjna-200e/

Po ilu latach pobytu Polak może uzyskać obywatelstwo włoskie

Rzymski karnawał księcia Stanisława Poniatowskiego

Stefano Terrazzino: Jestem zakochany w mojej bratanicy. Chcę ją nauczyć tańczyć i śpiewać