in

Obywatelstwo włoskie ze względu na stały pobyt (residenza). Wymagania i sposób składania wniosku

Obywatelstwo włoskie ze względu na stały pobyt (residenza). Wymagania i sposób składania wniosku

Wyjaśniamy po ilu latach zameldowania we Włoszech Polak może uzyskać obywatelstwo włoskie, jakie dokumenty są potrzebne i gdzie złożyć wniosek.

Naturalizacja, czyli nadanie włoskiego obywatelstwa cudzoziemcowi ze względu na stały pobyt we Włoszech nie odbywa się automatycznie. Imigrant, który spełnia określone przez warunki, musi złożyć wniosek o nadanie mu obywatelstwa Włoch.

Obywatel Unii Europejskiej może złożyć wniosek o naturalizację po 4 latach stałego pobytu, pod warunkiem jednak, że w przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku osiągał określone dochody oraz może udokumentować znajomość języka włoskiego na poziomie co najmniej B1.

W 2021 roku minimalny wymagany dochód roczny wynosi  8 263,31 euro, jeśli wnioskodawca żyje sam. Jeśli ma małżonka na utrzymaniu musi wykazać roczny dochód w wysokości 11 362,05 EUR oraz dodatkowe 516,00 euro na każde dziecko pozostające na utrzymaniu. Dochody należy udokumentować poprzez roczne deklaracje podatkowe ( tzw. modello 730 lub Modello Unico).

W jaki sposób składa się wniosek o naturalizację?
Wniosek o przyznanie włoskiego obywatelstwa składa się przez internet za pośrednictwem  portalu ministerstwa spraw wewnętrznych  https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm. Do podania należy załączyć między innymi skan dokumentu tożsamości, aktu urodzenia, zaświadczenia o niekaralności a także potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 250 euro i znaczek skarbowy za 16 €.

Udokumentowana znajomość języka włoskiego na poziomie co najmniej B1
Cudzoziemiec, pragnący nabyć włoskie obywatelstwo musi udokumentować znajomość języka włoskiego na poziomie nie niższym niż B1 na podstawie wytycznych Europejskiego Programu Nauki Języków (Common European Fremework for Languages, po włosku QCER). W tym celu może przedstawić certyfikat językowy lub świadectwo ukończenia szkoły, jeśli pobierał edukację we Włoszech.

Honorowane są certyfikaty wydane przez jeden z podanych poniżej ośrodków egzaminacyjnych:

a. Università degli studi di Roma Tre (http://www.certificazioneitaliano.uniroma3.it/);
b. Università per stranieri di Perugia – CELI (https://www.cvcl.it/);
c. Università per stranieri di Siena – CILS (https://cils.unistrasi.it/)
d. Società Dante Alighieri – PLIDA (https://plida.it/)

Czas oczekiwania
Wnioski złożone po 22 października 2020 r. –  Procedura musi zostać zakończona w ciągu maksymalnie trzech lat ( zgodnie z nowelizacją Dekretu  Bezpieczeństwa, Decreto Legge 130/2020)
Wnioski złożone przed 22.10.2020 r. muszą zostać rozpatrzone w ciągu 4 lat.  Po upływie tego czasu można złożyć wniosek o ponaglenie.

W przypadku, kiedy wniosek został rozpatrzony pozytywnie prefektura wysyła osobie zainteresowanej stosowne zawiadomienie w ciągu 90 dni do momentu wydania przez kompetentny urząd decreto di cittadinanza, tj. dekretu o przyznaniu obywatelstwa (Czytaj dalej pod zdjęciem).

Po otrzymaniu decreto di cittadinanza zainteresowany musi złożyć przysięgę wierności Republice Włoskiej w Urzędzie Miasta /Gminy w miejscu zamieszkania w ciągu 6 miesięcy.

Ww. dekret zachowuje ważność przez okres 180 dni. Jeśli wnioskodawca nie złoży przysięgi w przeciągu tego okresu będzie musiał złożyć wniosek o obywatelstwo ponownie i czekać kolejne 4 lata na jego rozpatrzenie.

Po złożeniu wniosku o obywatelstwo można sprawdzać online na jakim etapie znajduje się praktyka. Dopóki nie pojawi się komunikat o treści “istruttoria è stata conclusa” wniosek znajduje się w toku rozpatrywania.

Danuta Wojtaszczyk

Źródło: Stranieriinitalia.it

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 lutego 1992 roku (Legge 5 Febbraio 1992, N. 91/1992)
Reforma ustawy o obywatelstwie, Legge 1 dicembre 2018, n. 132

***

Uwaga! Wszystkie materiały zamieszczane w serwisie www.naszswiat.it mają charakter informacyjny. Zespół redakcyjny portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 

 

 

Włochy: Minister zdrowia: sytuacja nie pozwala na złagodzenie restrykcji

Zmiany skórne u pacjentów z COVID-19