in

Przeprowadzamy się z dzieckiem: Zabierzcie ze sobą cząstkę tego, co pozostaje w kraju emigracji

Polecamy wideo-poradnik:

Przeprowadzamy się z dzieckiem: Zabierzcie ze sobą cząstkę tego, co pozostaje w kraju emigracji

 Źródło: Serwis Powroty.gov.pl

Serwis Powroty.gov.pl jest rzetelnym i użytecznym narzędziem informacji skierowanej do osób planujących powrót do Polski z emigracji zarobkowej. Zamieszczone w nim porady dotyczą wszelkich praktycznych i formalnych trudności, które można napotkać przy przenosinach do Polski. Serwis Powroty (www.powroty.gov.pl) to integralny element Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podlegająca pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kontakt z serwisem Powroty.gov.pl:
powroty@zielonalinia.gov.pl


Gdzie Polak pracujący za granicą składa wniosek o rentę lub emeryturę

Lato w Rzymie: Jak mile spędzić czas

Co zaskakuje Włochów w Polsce