in ,

Włochy: Oto jakie sankcje grożą za niezłożenie rocznej deklaracji podatkowej

 

Jakie sankcje grożą za niezłożenie rocznej deklaracji podatkowej we Włoszech przez osobę, która mieszka i pracuje w tym kraju?

Zgodnie z prawem obowiązującym w Italii każdy, kto osiąga tutaj dochody (zarówno pracownik zależny, jak i autonomiczny), musi każdego roku złożyć deklarację podatkową. Obowiązek ten dotyczy także osób zatrudnionych w charakterze opiekunek lub pomocy domowych (badani i colf). W zależności od rocznych dochodów osoba zatrudniona musi zapłacić podatki, które naliczane są w sposób proporcjonalny do zarobków. Zgodnie z prawem podatkowym, osoby których dochód nie przekracza minimalnego progu (ok. 8 tys. euro) nie muszą rozliczać się z fiskusem.

Deklarację podatkową, w zależności od rodzaju modelu (730, Unico) i wykonywanej pracy, należy złożyć w okresie od kwietnia do września. Osoby, które rozliczą się z fiskusem po tej dacie (najpóźniej do grudnia) będą musiały zapłacić karę za zwłokę. Osobom, które nie złożą rocznej deklaracji podatkowej grozi grzywna administracyjna, której wysokość zależy od dni opóźnienia.


Przykład:

Jeżeli deklaracja zostanie złożona ponad 90 dni od ostatecznej daty (grudniu danego roku), kara administracyjna wynosi pomiędzy 120% a 240% całkowitej kwoty należnego podatku, nie może jednak być niższa od 258 euro. W przypadku opóźnienia krótszego niż 90 dni, podatnik zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 25 euro (d.lgs. 471/1997).


W niektórych przypadkach, kiedy uzyskany dochód jest dość wysoki, niezłożenie rocznej deklaracji podatkowej równoznaczne jest z przestępstwem, za które grozi karą pozbawienia wolności w wysokości od 1 roku i 6 miesięcy do 5 lat, w zależności od powagi wykroczenia. Karalne jest niezłożenie deklaracji podatkowej przy otrzymanym rocznym dochodzie brutto powyżej 77.468,53 euro lub niewpłacenie należnego podatku IVA powyżej 50.000,00 euro. Za przestępstwo uznaje się również zniszczenie lub ukrycie dokumentów księgowych oraz deklaracja nieprawdziwych przychodów poprzez wystawienie fałszywych faktur lub innych dokumentów nieistniejących transakcji (d.lgs. 74/2000).

Źródło:  Serwis Stranieriinitalia.it


Zobacz także:

Dichiarazione dei redditi 2017, czyli kto musi rozliczać się z włoskim fiskusem

Przez ile lat we Włoszech należy przechowywać rachunki za prąd, gaz i czynsz?

Znaczące zmiany we włoskim kodeksie drogowym – zawieszenie prawa jazdy za korzystanie z telefonu za kierownicą

Polscy specjaliści laureatami “okulistycznych Oscarów”