in

Włochy: Tyle musisz zarobić, by żyć legalnie we Włoszech w 2021 roku

Nowa, minimalna stawka, dzięki której cudzoziemcy, w tym Polacy, pracujący we Włoszech otrzymują prawo do legalnego pobytu na terenie Włoch w 2021 roku.

Jak co roku, INPS wylicza minimalną stawkę, dzięki której cudzoziemcy pracujący we Włoszech mają prawo do legalnego pobytu na terenie Włoch. W 2021 roku minimalny roczny dochód wynosi 5.983,64 euro dla jednej osoby, 11967,28 euro dla małżeństw (okólnik INPS 148/2020).

Wysokość zasiłku socjalnego brana jest także pod uwagę w przypadku cudzoziemców żyjących i legalnie pracujących na Półwyspie Apenińskim. Kwota ta potrzebna jest do wyliczenia zdolności finansowej imigranta, dotyczy to także obywateli UE, w tym Polaków.

Czytaj także: Bonus affitto, czyli dofinansowanie od państwa na pokrycie czynszu

Oznacza to, że każdy cudzoziemiec, który przebywa we Włoszech od ponad trzech miesięcy musi zarobić minimalnie 460,28 euro na miesiąc (miesięczna wysokość zasiłku socjalnego). Należy pamiętać, że do rocznego dochodu doliczana jest także trzynasta pensja.

Zasiłek socjalny. Komu przysługuje?

Zasiłek socjalny przysługuje osobom starszym i obywatelom Unii Europejskiej, których dochody nie pozwalają na utrzymanie się i którzy skończyli 67 i żyją w Italii legalnie od minimum 10 lat. W przypadku osoby nie pobierającej żadnych innych dochodów, jego wysokość wyniesie 460,28 x 13 miesięcy. Jego wysokość zostanie pomniejszona w przypadku, gdy świadczeniobiorca posiada dochody, które nie przekraczają dolnego limitu.

Przykład 1:

Osoba samotna, której dochód roczny wynosi 2000 euro rocznie, ma prawo do otrzymania różnicy, czyli 3983,64 euro rocznie.

Przykład 2:

Osoba pozostająca w związku małżeńskim przy całkowitym dochodzie w wysokości 7000 euro, ma prawo do otrzymania różnicy w wysokości 4967,28 euro rocznie.

UWAGA!!!

Zasiłek socjalny zostaje zawieszony w przypadku, gdy świadczeniobiorca przebywa za granicą ponad 29 dni. Natomiast, gdy świadczeniobiorca przebywa za granicą od ponad roku może zostać odebrany.

Jak złożyć wniosek o przyznanie zasiłku socjalnego?

Wniosek można złożyć online lub w patronati.

 

Artykuł przygotowany dla Stranieri in Italia przez avv. Federica Merlo
tłumaczenie i opracowanie: redakcja Nasz Świat

Włochy: Nowe obostrzenia we Włoszech od 16 stycznia 2021 r.

Włochy: Zmiany w dowodach osobistych dla dzieci i na wnioskach o przyjęcie do szkoły