in

Wracam do Polski – czy jestem „osobą powracającą”?

Wracam do Polski – czy jestem „osobą powracającą”?

Czy każda osoba powracająca z emigracji zarobkowej automatycznie zostaje uznana za „osobę powracającą”? Który urząd weryfikuje pod tym kątem osoby ubiegające się o prawo do zasiłku i jak wygląda ta procedura? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w kolejnych akapitach.

Gdzie ubiegać się o prawo do zasiłku?

Krajem, który w pierwszej kolejności powinien przyznać prawo do zasiłku, jest kraj ostatniego zatrudnienia, a więc w tym przypadku Wielka Brytania. Przyznany zasiłek można następnie transferować do Polski. Podstawowym wymogiem jest jednak pozostawanie do dyspozycji tamtejszego urzędu przez minimum 4 tygodnie. Ten warunek niestety nie każdy jest w stanie spełnić.

Wracam natychmiast – co robić?

Bardzo często zdarza się tak, że okres 4 tygodni oczekiwania na transfer zasiłku to czas, którym nie dysponują osoby zdecydowane na powrót do Polski. Wypowiadają jednocześnie umowę o pracę, umowę o wynajem mieszkania i potrzebują od razu wrócić do Polski. Chcą ubiegać się o prawo do zasiłku w Polsce.

Aby otrzymać tu zasiłek, musisz w tej sytuacji spełniać dwa warunki. Pierwszy dotyczy osób, których ostatnim miejscem zatrudnienia nie była Polska – zasiłek będzie mógł być przyznany w naszym kraju, jeśli zostaniesz uznany za „osobę powracającą”. Natomiast drugi warunek obowiązuje wszystkie osoby bezrobotne, ubiegające się w Polsce o prawo do zasiłku i dotyczy okresu pracy.

„Osoba powracająca” to każda, która wraca z emigracji?

Jeśli pomimo wykonywania pracy za granicą, Twoim miejscem zamieszkania – czyli centrum interesów życiowych wciąż pozostawała Polska, to możesz zostać uznany za osobę powracającą. Ustalane jest to na podstawie oświadczenia, którego wypełnienie jest niezbędne podczas procedury ubiegania się o prawo do zasiłku.

Są tam zawarte pytania dotyczące długości pobytu za granicą, tego, gdzie w tym czasie przebywała Twoja najbliższa rodzina, czy odwiedzałeś rodzinę, która została w Polsce. Chodzi o ustalenie czy wyjechałeś z zamiarem osiedlenia się za granicą czy też faktycznie był to wyjazd na określony czas. Nie ma tu złych i dobrych odpowiedzi, pracownicy urzędu analizują wszystkie podane informacje i wyciągają z nich wnioski.

Jeśli w wyniku tej procedury wojewódzki urząd pracy uzna, że podczas pracy za granicą Twoim miejscem zamieszkania wciąż była Polska, zasiłek będzie mógł być przyznany. W tej sytuacji pozostaje spełnić jeszcze jeden, ostatni warunek – dotyczący czasu pracy.

Prawo do zasiłku dla osób  bezrobotnych w Polsce – warunki

Zasiłek dla osób bezrobotnych w Polsce przysługuje, jeśli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy przepracowałeś co najmniej 365 dni, osiągając w tym czasie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Okres pracy za granicą musi zostać potwierdzony na formularzu U1. Jeśli nie zdążyłeś uzyskać go w kraju zatrudnienia – możesz to zrobić za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy.

Pamiętaj!

Standardową procedurą ubiegania się o prawo do zasiłku jest uzyskanie go w kraju ostatniego miejsca zatrudnienia, a następnie transfer zasiłku do kraju, w którym poszukujesz pracy. Jednak przy spełnieniu konkretnych warunków możesz wyjątkowo otrzymać prawo do zasiłku bezpośrednio po powrocie do Polski.

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl

 

Dodatkowe informacje:

Oświadczenie do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych – http://bit.ly/2wAschf


Czytaj także:

Polacy z podwójnym obywatelstwem – jak się powinni legitymować w Polsce?

Portale „Powroty” i „Zielona Linia” – dlaczego warto z nich korzystać?

Oto 25 miast włoskich o najgorszej jakości powietrza

Bonus verde: Oto, jakie wydatki na zieleń będzie można odliczyć od 2018 roku