in

Zgubiłem wszystkie polskie dokumenty. Czy mogę wyrobić ich wtórniki we Włoszech?

Oto, gdzie zgłosić się w przypadku zagubienia lub kradzieży polskich dokumentów na terenie Włoch i w jaki sposób wyrobić ich wtórniki.

W przypadku utraty ważnego polskiego dowodu osobistego lub paszportu, a także innych dokumentów  we Włoszech należy niezwłocznie powiadomić włoską policję, a w przypadku paszportu lub dowodu osobistego zgłosić utratę także w jednym z polskich konsulatów na terenie Włoch (we własnym interesie, aby nikt nieuprawniony nie posłużył się dokumentem). Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. Zgłoszenia utraty paszportu dokonuje się w godzinach obslugi interesantów, bez  konieczności rejestracji wizyty w urzędzie. Nie jest możliwe zgłoszenie utraty dokumentu telefonicznie oraz za pośrednictwem e-maila oraz w dni wolne od pracy. Po zgłoszeniu utraty dokument zostaje unieważniony, więc nie można się nim posługiwać po ewentualnym jego odnalezieniu.

Zgubiony/ukradziony dowód osobisty

Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego ważny dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Włoch osobiście lub w formie pisemnej za pomocą poczty wyłącznie na specjalnym formularzu, który można znaleźć pod adresem: http://www.rzym.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dowody_osobiste/.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który zgłosił utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego osobiście w urzędzie konsularnym, konsul wydaje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. Jest ono wolne od opłat.

 

UWAGA! Zaświadczenie nie jest dokumentem podróży i nie uprawnia do przekraczania granic.

 

W przypadku dokonania zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydawane jest na wyraźne żądanie posiadacza dowodu wyrażone w zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia tego dokumentu i po wskazaniu adresu, na jaki ma być on wysłane.

 

Zgubiony/ukradziony paszport

Posiadacz paszportu przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego paszport został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście w godzinach urzędowania.

w przypadku konieczności otrzymania dokumentu tożsamości umożliwiającego powrót do miejsca stałego pobytu, powinna zgłosić się osobiście do najbliższego konsulatu RP w celu uzyskania paszportu tymczasowego. Paszport taki wydawany jest zwykle z bardzo krótkim terminem ważności.

 

UWAGA! Nie informuje się konsulatu o utracie innych dokumentów niż paszporty i dowody osobiste.

 

Zgubiona/ukradziona karta bankomatowa

Kartę bankomatową należy niezwłocznie zastrzec w banku, w którym została wydana.

 

redakcja

opr. na podst. informacji Wydziału Konsularnego RP w Rzymie

Polskie książki we włoskiej bibliotece w Sassuolo

Wzrosły minimalne wynagrodzenia dla opiekunek i pomocy domowych