in

Wzrosły minimalne wynagrodzenia dla opiekunek i pomocy domowych

Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych we Włoszech w charakterze pomocy domowych, opiekunek i niań określają krajowe zbiorowe kontrakty pracy dla sektora domowego (CCNL – contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore domestico).

Oznacza to, że każda opiekunka, niania czy pomoc domowa nie może otrzymywać pensji niższej od tej, którą podano w CNNL obowiązujących w danym roku kalendarzowym.


WAŻNE:

Wysokość minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia zależy nie tylko od wymiaru godzin pracy, ale również od kategorii zatrudnienia (livello di inquadramento). CCNL dla sektora domowego dzielą pracowników na 8 kategorii (A, A Super, B, B Super, C, C super, D, D super), w zależności od posiadanych kwalifikacji i obowiązków wykonywanych w miejscu zatrudnienia.

Pierwszą grupą są pracownicy wykonujący stosunkowo proste obowiązki. Można ich określić mianem „pracowników stawiających pierwsze kroki” w danym zawodzie. Ostatnią kategorią natomiast są pracownicy wysoko wykwalifikowani, którzy mogą opiekować się np. osobami niepełnosprawnymi, potrzebującymi stałej opieki.

Stawki minimalnych wynagrodzeń dla pomocy domowych, opiekunek i niań obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku znajdziecie TUTAJ.

Słowniczek:

Conviventi – pracownicy mieszkający ze swoim podopiecznym

Non conviventi – pracownicy nie mieszkający ze swoim podopiecznym

Assistenza notturna – opieka nocna

Autosufficenti – podopieczni pełnosprawni

Non autisufficenti – podopieczni z ograniczoną sprawnością psycho-fizyczną

Pomoce domowe, opiekunki i nianie mieszkające ze swoim podopiecznymi mają prawo do bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania. W sytuacji, kiedy pracownik nie otrzymał posiłku lub zakwaterowania w danym dniu/dniach swojej pracy należy mu się dodatek do pensji (indennità vitto e alloggio) za każdy z tych dni.

Redakcja

Źródło: Stranieriinitalia.it, Colfebadantionline.it

Zgubiłem wszystkie polskie dokumenty. Czy mogę wyrobić ich wtórniki we Włoszech?

Spotkanie opłatkowe w Ambasadzie przy Stolicy Apostolskiej dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie