in

Spotkanie opłatkowe w Ambasadzie przy Stolicy Apostolskiej dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie

22 stycznia br. uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie byli gośćmi Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej Janusza Kotańskiego i jego Małżonki Anny w siedzibie Ambasady przy via dei Delfini w Rzymie.

Opłatkowo-noworoczne spotkanie w zaszczytnych i gościnnych progach polskiej placówki dyplomatycznej było jednocześnie wyjątkową lekcją historii.

Uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie oraz towarzyszących im rodziców i nauczycieli witali osobiście przy wejściu Ambasador Janusz Kotański wraz z małżonką Anną.

Dyrektor Szkoły Agata Rola-Bruni, dziękując gospodarzom za zaproszenie podkreśliła, że ma ono dla przybyłych wyjątkowe znaczenie. „Siedziba polskiej Ambasady jest wszakże skrawkiem Polski na włoskiej ziemi”. – „Nie tylko miejsce, ale i data naszego dzisiejszego spotkania jest szczególna – dodała. 154 lata temu, 22 stycznia, rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w historii polski zryw narodowy”.

Powstanie Styczniowe oraz, to czym było wspólne kolędowanie i spotkania opłatkowe dla naszych pradziadów w tamtych trudnych czasach było tematem pierwszej części programu artystycznego przegotowanego przez uczniów.

W świąteczny nastrój spotkania wprowadziła zebranych uczennica klasy VI Martina Spiżarna, która zagrała na fortepianie kolędę.

Następnie uczniowie klas starszych przedstawili scenkę przypominające trudne tułacze losy polskich powstańców i pokazali jak ważną rolę odgrywały dla nich świąteczne spotkania.

Ambasador Janusz Kotański przypomniał, że Powstanie Styczniowe zjednoczyło nie tylko Polaków w walce o wolność, ale także wielu ochotników z zagranicy. Wyjaśnił, że wsparcie w walce z zaborcami okazali powstańcom również Włosi. Przypomniał postać Francesco Nullo oraz Stanislao Bechi poległych za wolność Polski.

W kolejnej scence uczniowie pokazali jak w czasach II wojny światowej Polaków łączyły tradycje bożonarodzeniowe.

Pan Ambasador opowiedział następnie ciekawe i małe znano fakty związane z udziałem Polaków również na bardzo odległych frontach II wojny światowej. Przypomniał także, że Polska nigdy nie podpisała kapitulacji oraz że żołnierz Polski bił się i ginął za wolność także innych narodów, m.in. Włochów, Anglików i Francuzów. – Polscy żołnierze nie przestali walczyć „za wolność naszą i waszą” nawet po tym jak dowiedzieli się, że zostali zdradzeni przez alianckich sojuszników, którzy oddali Stalinowi połowę ziem Rzeczypospolitej. Przywrócili wolność innym narodom, z nadzieją, że kiedyś jednak i Polska ją odzyska – podkreślił.

Pani Ambasadorowa Anna Kotańska opowiedziała dzieje związane z działalnością Kawalerów Maltańskich w Polsce. Zebrani dowiedzieli się między innymi, jak szczególna była Wigilia w 1939 roku w Szpitalu Maltańskim przy ul. Sanatorskiej w Warszawie. Jak wyjaśniła, mimo ekstremalnie trudnych warunków personel zadbał o to, aby każdy pacjent otrzymał paczkę świąteczną. Na terenie szpitala zbudowano tradycyjną szopkę, a o północy w kaplicy szpitalnej odbyła się Pasterka.

Tematem trzeciej zaprezentowanej przez uczniów scenki było Boże Narodzenie Polaków na obczyźnie (Palestyna, 1942 rok).

Jak uprzednio po występie uczniów Pan Ambasador opowiedział kilka ciekawych faktów związanych z tym okresem historycznym. Przypomniał m.in. dzieje powstania 2. Korpusu Polskiego oraz postać generała Władysława Andersa.

Duszpasterz Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie ks. Jacek Staniek Schr wygłosił krótką katechezę.

Zauważył, że chociaż w kalendarzu liturgicznym najważniejszym świętem jest dla nas Wielkanoc, to jednak Boże Narodzenie niewątpliwe jest tym, które odczuwamy jako najbardziej nam bliskie i rodzinne. Podkreślił ponadto, iż triada „Bóg, honor, ojczyzna”, jakże ważna dla Polaków i Polskich żołnierzy, jest tą, na której każdy chrześcijanin może zbudować w dobry sposób swoje życie duchowe”.

Po pokarmie dla ducha, jak Ambasador Janusz Kotański określił pierwszą część spotkania, po symbolicznym przełamaniu się opłatkiem z zebranymi zaprosił gości na pokarm dla ciała, czyli poczęstunek.

Dzięki staraniom gospodarzy całe spotkanie przebiegło w wyjątkowe ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Na zakończenie zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

Danuta Wojtaszczyk

Wzrosły minimalne wynagrodzenia dla opiekunek i pomocy domowych

Konkurs wiedzy Święty Brat Albert – Brat naszego Boga