in ,

Konkurs ‘Polak Roku we Włoszech’ rozstrzygnięty. Oto laureaci roku 2017

Konkurs “Polak Roku we Włoszech” 2017. Laureacci, organizatorzy i goście. Fot. z archiwum Związku Polaków w Kalabrii.

W dniu 18 listopada 2017 r. w Consiglio Regionale w Reggio Calabria odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród I edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech”.

Laureatami zostali:
w kategorii: SZTUKA-KULTURA-SPORT – DOMINIKA ZAMARA

w kategorii: NAUKA-EDUKACJA – prof. BARBARA WOJCIECHOWSKA-BIANCO

w kategorii: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – dr ANNA GIERYCZ-SCUDO

w kategorii: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA – MICHAŁ ZALEWSKI

w kategorii: WŁOCH DZIAŁAJĄCY NA RZECZ POLONII WE WŁOSZECH – prof. RYSZARD DEMEL

Laureaci i organiztorzy z gośćmi
dr Anna Gierycz-Scudo
Nominowani

 

Zwycięzcy otrzymali statuetki, zaprojektowane i wykonane przez znanych i cenionych rzeźbiarzy polskich, Andrzeja i Krzysztofa Renesów.

Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale – III miejsce (drugie nie zostały przyznane w żadnej kategorii,

ogłoszono w dwóch kategoriach ex aequo).
w kategorii: SZTUKA-KULTURA-SPORT – D’AUTORIO Igor, GORZKOWSKA Agnieszka, IR Anna, KOŁTUNOWICZ Alicja, MALINOWSKA Aneta, SEGHI Aleksandra, SZPAK Marlena;
w kategorii: NAUKA-EDUKACJA – SMOLIŃSKA Anna;
w kategorii: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – GROCHOWSKA-ZAMMARCHI Bernadeta, WIDAK Ewa, WRÓBLEWSKA Bożena;
w kategorii: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA – NIE PRZYZNANO;
w kategorii: WŁOCH DZIAŁAJĄCY NA RZECZ POLONII WE WŁOSZECH – BERTATO Enrico.

KAPITUŁA złożona była z:
Przewodniczącego – Wojciecha Ziemniaka (Zastępcy Przewodniczącego Komisji Łączności Polaków za Granicą w Sejmie RP) oraz członków: Antonino Castorina ( Consigliere Metropolitano i Ambasciatore d’Europa) oraz Katarzyny Gralińskiej (Przewodniczącej Związku Polaków w Kalabrii i Unii Stowarzyszeń Polsko-Włoskich).

Komisja Konkursowa złożona była z:
1. Małgorzaty Cichońskiej – Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej ZPwK;
2. Magdaleny Ratajewskiej – Sekretarza ZPwK, Koordynatora K.K. i logistycznego;
3. Wioletty Redzimskiej – członka ZPwK;
4. Agnieszki Folcik – przedstawiciela Polonia Service (RM);
5. Anety Jóźwik – przedstawiciela AIPP (PD);
6. Marty Rzeczkowskiej – przedstawiciela Polskiej Ludoteki „Wojtek” (AP);
7. Doroty Wiśniewskiej – Przewodniczącej Stowarzyszenia Via dell’Ambra (MO) i Rewizora K.K..

Publiczność i gości witali członkowie Związku Polaków w Kalabrii z dziećmi, prezentujący się w pięknych strojach Księstwa Warszawskiego i krakowskich, zakupionych dla celów reprezentacyjnych przez ZPwK z projektu współfinansowanego przez SWP ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Nota bene również i I Edycja konkursu „Polak Roku we Włoszech” była częściowo współfinansowana przez SWP ze środków Senatu RP.

Uroczystość rozpoczął hymn Polski, zaśpiewany przez wszystkich obecnych Polaków, następnie przystąpiono do prezentacji gości honorowych. Pani Poseł Bożena Kamińska reprezentowała Sejm RP oraz nieobecnego Przewodniczącego Kapituły – Wojciecha Ziemniaka. Wśród zaproszonych gości instytucji lokalnych byli m.in.: Consigliere al Bilancio della Città Metropolitana e Ambasciatore d’Europa -Antonino Castorina (członek KAPITUŁY) oraz Consigliere alla Cultura della Città Metropolitana – Filippo Quartuccio.
Po krótkim wstępie i prezentacji działalności Związku Polaków w Kalabrii przystąpiono do przedstawiania nominowanych. Werdykt czterech kategorii oraz poszczególnych nominacji przekazywany był przez Przewodniczącą Związku Polaków w Kalabrii – Katarzynę Gralińską – przedstawicielowi Komisji Konkursowej i Rewizorowi w kopertach, które były otwierane w trakcie uroczystości. Polacy zostali nagrodzeni przez Panią Dorotę Wiśniewską, z Savignano sul Panaro (MO). Osoby, które zajęły III miejsce zostały wyróżnione medalem okolicznościowym, laureaci natomiast statuetkami.

Wręczenia nagród Włochom dokonała Pani Bożena Kamińska – poseł Komisji Łączności Polaków za Granicą SEJMU RP (w zastępstwie Przewodniczącego KAPITUŁY).

W interwałach pomiędzy prezentacjami kategorii publiczność wysłuchiwała wierszy, utworów i piosenek.
Po zakończeniu uroczystości laureaci, nominowani i goście zrobili sobie wiele pamiątkowe zdjęcia, a następnie udali się na kolację integracyjną.

Osoby, które przyczyniły się do sukcesu I Edycji „Polak Roku we Włoszech”:

Prowadzącą uroczystość była Magdalena Ratajewska – Sekretarz ZPwK, członek Komisji Konkursowej, która opiekowała się całą logistyką gości i laureatów.
Dyrektorem artystycznym i jedną z wykonawczyń była Małgorzata Jankowska – członek ZPwK. Urodzona w Polsce, uzyskała dyplom na Uniwersytecie Białostockim na kierunku Zarządzanie. Od 2011 r. mieszka i studiuje w Konserwatorium śpiew liryczny w Reggio Calabria.
Towarzyszył Jej dwuosobowy zespół międzynarodowy: Roberta Nassi – urodzona w Reggio Calabria, polskiego pochodzenia, studentka Konserwatorium im. F. Cilea (śpiew liryczny);
Tania ShKurynava – urodzona i wychowana na Białorusi, gdzie uzyskała dyplom z pedagogiki muzycznej na Uniwersytecie w Mińsku. Od 2008 r. mieszka w Reggio Calabria i kontynuuje swoje zamiłowania muzyczne; oraz technik audio – Marco M..
Oprócz utworów Chopina, podczas prezentacji kategorii, recytowane były wiersze Wisławy Szymborskiej. Minirecital zakończył się znanymi piosenkami polskimi i włoskimi.
Twórcą i realizatorem plakatów była Irena Czopek-Zanovello (Prezes AIPP).
Małgorzata Cichońska – szefowa Komisji Rewizyjnej ZPwK, tym razem pełniła obowiązki członka Komisji Konkursowej, opiekuna logistycznego uroczystości i tłumacza pani Poseł.
Wioleta i Jacek Redzimscy oraz pedagog Joanna Kalinowska wraz z grupką dzieci z Polskiej Szkoły Eksperymentalnej przy ZPwK pełnili honory gwardii reprezentacyjnej oraz opracowali krótkie migawki z działalności Związku.
Aneta Zielińska odpowiedzialna była za transport laureatów i gości.
Monika Heler opracowała i wykonała piękne kompozycje kwiatowe, które upiększały stół konferencyjny w Consiglio Regionale i stoły w restauracji.
Barbara Bitner – Skarbnik ZPwK, czuwała nad księgowością i prawidłowym rozliczaniem faktur.
Vale Sport opracowała i zrealizowała piękne tabliczki okolicznościowe dla gości oraz medale dla nominowanych III miejsc. Będą one symbolem następnych, kolejnych edycji.
Nad całą uroczystością czuwała Prezes ZPwK, członek KAPITUŁY – Katarzyna Gralińska, która wraz z Dorotą Wiśniewską opiekowała się i nadzorowała bezpieczeństwo pani Poseł.
Dott.ssa Paola Russo – wspaniała współpracowniczka i fanka ZPwK była tym razem fotografem.
Dott.ssa Katia Tripodo ze Stowarzyszenia “Primavera Calabria” – przyczniła się bardzo do uzyskania szybkiej zgody na pozyskanie miejsca, w którym odbyły się uroczystości oraz dokumentowała uroczystość zdjęciami.
Roman Wróbel – pracownik SWP i tutor – pomagał i czuwał nad sprawnym przebiegiem i realizacją projektu, który również dzięki Niemu udało się zrealizować w supersonicznym tempie.

Duży wkład i pomoc uzyskaliśmy ze strony władz lokalnych. Consiglio Regionale patronowało uroczystościom i udostępniło piękną salę (która nigdy nie jest otwierana w soboty i niedziele, wyjątek zrobiono dla nas). Burmistrz Giuseppe Falcomatà i jego Staff (Città Metropolitana i Comune di Reggio Calabria) patronowali uroczystościom oraz wnieśli bardzo aktywny udział w szybką realizację projektu.

Katarzyna Gralińska
Prezes Związku Polaków w Kalabrii

 

 

Podpisanie Porozumienia o współpracy ws. zwalczania dziecięcej pornografii w Internecie

Zostań studentem Kolegium Europejskiego