in

Bonus w wysokości 960 euro dla colf i badanti

Również pracownicy zatrudnieni w charakterze colf i badanti mają prawo do otrzymania bonusa IRPEF w wysokości 80 euro miesięcznie. Oto, komu przysługuje i w jaki sposób można go otrzymać.

Nawet 960 euro –  taką kwotę mogą otrzymać opiekunki i pomoce domowe w ramach tzw. bonusa IRPEF, czyli zwrotu podatku od osób fizycznych.

Niezależnie od narodowości, wszyscy pracownicy zależni oraz tzw. assimilati, których dochody brutto nie przekraczają określonej kwoty (o czym dalej) mają prawo do tzw. bonusa Irpef.

Pracownikom, których pracodawcy pełnią funkcję płatnika podatku (sostituto d’imposta), a więc np. zatrudnionym przez firmę,  bonus ten  doliczony zostaje automatycznie do miesięcznej  pensji.

W przypadku, gdy pracodawca nie pełni funkcji sostituto d’imposta, a tak jest w przypadku osób prywatnych, która zatrudniają opiekunki lub pomoce domowe,   sprawa się nieco komplikuje. Pracownik sektora domowego, aby otrzymać  pieniądze w ramach bonusa Irpef musi o niego upomnieć w momencie składania rocznej deklaracji podatkowej.

Komu przysługuje bonus IRPEF? 

Do pełnej ulgi w wysokości 960 euro rocznie (80 euro miesięcznie) mają pracownicy, których dochód roczny brutto wynosi od 8.174 do 24.600 euro. Natomiast dla pracowników, których dochód roczny brutto waha się pomiędzy 24.601 a 26.600 euro bonus jest stopniowo zmniejszany. Osoby, których dochód roczny brutto jest wyższy od 26.600 euro nie mają prawa do otrzymania ulgi.

Ponieważ rzadko kiedy opiekunka lub pomoc domowa zarabia we Włoszech więcej niż 24.600 euro, więc zwykle przysługuje jej bonus Irpef w swoim maksymalnym wymiarze.

W jaki sposób opiekunka lub pomoc domowa może otrzymać pieniądze z tytułu zwrotu podatku od osób fizycznych?
W momencie składania rocznej deklaracji podatkowej (dichiarazione dei redditi) od wysokości podatku, należnego do zapłacenia odlicza się wysokość bonusu Irpef. Kwota, którą otrzyma pracownik to suma stanowiąca różnicę pomiędzy wysokością podatku należną do zapłacenia, a kwotą przysługującą z tytułu bonusu Irpef.
Dokładną informację na temat wysokości bonusu Irpef jaką możemy otrzymać uzyskamy w CAF (Centro Assistenza Fiscale). W CAF-ie można też zlecić sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej.


Komu przysługuje i ile wynosi bonus IRPEF?

Więcej kar dla kierowców we Włoszech

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO, czyli polska majówka w Mediolanie