in

Colf i badanti: Nieobecność w pracy

Tłumaczymy, ile dni nieobecności w pracy przysługuje pomocom domowym z powodu choroby, wypadku, ciąży, ślubu i śmierci członka rodziny.

Nieobecność w pracy
Nieobecność pracownika w miejscu pracy musi natychmiast zostać zgłoszona pracodawcy. Nieobecności nieusprawiedliwione, które nie zostaną zgłoszone do 5-ego dnia mogą  być powodem natychmiastowego zwolnienia z pracy.
Jeżeli jednak pracownik stawi się w miejscu pracy po upływie 5 dni może spodziewać się ze strony pracodawcy wręczenia wypowiedzenia. W tym przypadku pracownik nie będzie mógł się nigdzie odwoływać od postanowienia pracodawcy. Oczywiście, w zależności od stosunków pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, pracodawca może pójść na rękę pracownikowi i potraktować nieobecność jako urlop.

Choroba
W przypadku choroby, pracownik musi natychmiast powiadomić pracodawcę o tym fakcie. Pracownicy, którzy nie mieszkają wraz z pracodawcą muszą przedstawić mu zwolnienie lekarskie, na którym musi widnieć okres czasu trwania zwolnienia. Zwolnienie musi zostać dostarczone pracodawcy do 2 dni od otrzymania zaświadczenia. Pracownicy mieszkający wraz z pracodawcą nie muszą wysyłać zwolnienia, z wyjątkiem, że pracodawca nie będzie tego wymagał.

Zachowanie miejsca pracy: w przypadku choroby, pracownikowi, zarówno nie jak i mieszkającemu z pracodawcą, przysługuje prawo zachowania miejsca pracy.

Przez jaki okres czasu pracodawca nie może zwolnić mnie w przypadku choroby?
Pracownicy zatrudnieni od minimum 6 miesięcy mają prawo zachowania miejsca pracy w przypadku zwolnienia do 10 dni. Pracownicy ze stażem pracy pomiędzy 6 miesięcy a 2 lata mają prawo zachować miejsce pracy do 45 dni choroby, natomiast pracownicy z minimum dwuletnim stażem mają prawo zachowania miejsca pracy do 180 dni choroby.

Wynagrodzenie w czasie choroby:
– Do 3 dnia: 50% wynagrodzenia miesięcznego;
– od 4 dnia: pracownikowi wypłacane jest 100% wynagrodzenia w zależności od stażu pracy (do 8 dni zwolnienia pracownikom ze stażem do 6 miesięcy, 10 dni zwolnienia dla pracowników ze stażem pracy pomiędzy 6 miesięcy a 2 lata oraz 15 dni zwolnienia z minimum dwuletnim stażem).

UWAGA!

W przypadku hospitalizacji lub podczas choroby w domu pracodawcy, pracownikowi nie przysługuje dodatek, tzw. vitto e alloggio.

Wypadek
Pracodawca musi zostać niezwłocznie powiadomiony o nieobecności pracownika spowodowanej wypadkiem. Również i w tym przypadku należy przedłożyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie.
Zachowanie miejsca pracy: w przypadku wypadku, pracownik zarówno nie jak i mieszkający z pracodawcą ma prawo do zachowania miejsca pracy.

Wynagrodzenie: pracodawca zobowiązany jest do zapłaty pracownikowi 3 pierwszych dni nieobecności z powodu wypadku. Od 4 dnia wynagrodzenie wypłacane będzie przez INAIL.

Płatne zwolnienia z pracy
Każdy pracownik ma prawo do skorzystania z “permessi retribuiti”, czyli zwolnienia podczas godzin pracy np. z powodu wizyty lekarskiej. Zwolnienia te muszą zostać udokumentowane.

Pracownik ma również prawo do skorzystania z płatnych dni wolnych z powodu:
– mężczyźnie przysługują dwa dni wolnego z powodu narodzin dziecka;


Dni wolne w przypadku:

Ślubu
Wszyscy pracownicy, w przypadku ślubu, mają prawo do płatnych dni wolnych (15 dni).

Dni wolne w przypadku ciąży
Każda kobieta w ciąży ma prawo do nieobecności w pracy 2 miesiące przed urodzeniem i 3 miesięcy po narodzinach dziecka.
Kobiety ciężarne, które czują się dobrze mogą skorzystać z płatnej nieobecności miesiąc przed urodzeniem i 4 miesiącach po narodzinach. W tym przypadku, należy przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia płodu.

Dni wolne z powodu śmierci członka rodziny lub stwierdzenia o groźnej chorobie

Osoby zatrudnione w charakterze pomocy domowych mają prawo do płatnych 3 dni wolnego w roku z powodu śmierci lub stwierdzenia o jego groźnej chorobie małżonka, członka rodziny do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz partnera. Dni te muszą zostać wykorzystane do 7 dni od śmierci członka rodziny lub stwierdzenia o groźnej chorobie.

Stranieri in Italia

Czosnek leczy raka? Nie! Weryfikuj informacje

Rodzaje umów najmu we Włoszech. Co trzeba o nich wiedzieć?