in

Colf i badanti: Składki na ubezpieczenie INPS w 2021 r.

INPS zrewaloryzował wysokość składek na ubezpieczenie dla colf, badanti, baby sitter oraz innych pracowników zatrudnionych we włoskich domach. Oto, ile wynoszą one w 2021 r.

Stawki składek na ubezpieczenie dla colf, badanti i baby sitter obowiązujące w 2021 r. potrzebne będą do obliczenia ich wysokości już za pierwszy kwartał 2021 roku, płatnej do 10 kwietnia br. Oprócz tego będą brane pod uwagę w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy.

Należy pamiętać, że składki wpłacane są przez pracodawcę, który odlicza od wynagrodzenia pracownika kwotę, którą wpłaca osoba zatrudniona.

Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo jest obliczana ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa.

Uwaga!

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne, pracodawca jest zobowiązany do wpłaty tzw. Contributo di assistenza contrattuale, czyli na ubezpieczenie Cas.sa Colf. Więcej na temat dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla colf, badanti i baby sitter Cas.sa Colf pisaliśmy TUTAJ.

Stawki składek na ubezpieczenie zostały opublikowane w okólniku INPS z 25 stycznia br. i obowiązywać one będą do 31 grudnia 2021 r.

Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony (do 24 godzin tygodniowo):

– wynagrodzenie godzinne do 8,10€: wysokość składki wynosi 1,43€ z CUAF (z czego 0,36€ wpłaca pracownik) i 1,44€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 8,10€ i do 9,86€: 1,62€ z CUAF (z czego 0,41€ wpłaca pracownik) i 1,63€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 9,86€: 1,97€ z CUAF (z czego 0,49€ wpłaca pracownik) i 1,98€ bez CUAF.

W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,04€ z CUAF (z czego 0,26€ wpłaca pracownik) i 1,05€ bez CUAF.

Pracownicy zatrudnieni na czas określony:

– wynagrodzenie godzinne do 8,10€: wysokość składki wynosi 1,53€ z CUAF (z czego 0,36€ wpłaca pracownik) i 1,54€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 8,10€ i do 9,86€: 1,73€ z CUAF (z czego 0,41€ wpłaca pracownik) i 1,74€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 9,86€: 2,11€ z CUAF (z czego 0,49€ wpłaca pracownik) i 2,12€ bez CUAF.

W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,12€ z CUAF (z czego 0,26€ wpłaca pracownik) i 1,12€ bez CUAF.

Składka CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) nie obowiązuje tylko w przypadku, kiedy stosunek pracy zawarty jest pomiędzy małżonkami (pod warunkiem że małżonek-pracodawca posiada zasiłek pielęgnacyjny/ indennità di accompagnamento) i pomiędzy krewnymi i powinowatymi do trzeciego stopnia, zamieszkującymi wspólnie zgodnie z zakresem określonym w art. 1 rozporządzenia prezydenta republiki z 31 grudnia 1971, nr 1403 (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

Należy pamiętać, że składki na ubezpieczenie INPS osób zatrudnionych we Włoszech w charakterze colf, badanti czy baby sitter opłacane są kwartalnie do: 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października oraz 10 stycznia za czwarty kwartał roku poprzedniego.

Okólnik INPS z 25 stycznia 2021 r.

Non esistevano campi “polacchi”. Appello ai media italiani

Włochy: 81 mln euro publicznego finansowania na prace nad krajową szczepionką