in

Co mają zrobić kobiety w ciąży zaraz po powrocie do Polski – poradnik dla powracających

Eksperci z Serwisu Powroty.gov.pl wyjaśniają jakie formalności powinna załatwić kobieta w ciąży zaraz po powrocie do Polski.

Wracam do Polski na stałe, jestem w ciąży. Co mam zrobić zaraz po powrocie? Zarejestrować się do UP jako bezrobotna i przedstawić zwolnienie lekarskie na UP i zaświadczenie o ciąży? Czy będzie mi przysługiwać prawo do zasiłku macierzyńskiego i do becikowego?

Informuję, że w ciąży może Pani zarejestrować się jako osoba bezrobotna, pod warunkiem że nie przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim i jest Pani zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia.

O zasiłek dla osób bezrobotnych należy ubiegać się w kraju ostatniego miejsca zatrudnienia i następnie transferować go np. do Polski. Jest to również bardziej korzystne finansowo – transferuje Pani kwotę przyznaną w Holandii.
Jeśli jednak nie będzie Pani miała możliwości ubiegania się o zasiłek przed wyjazdem, pozostaje złożyć wniosek o zasiłek w Polsce. W tym wypadku będzie Pani zobowiązana spełniać dwa warunki.

Pierwszy podstawowy (obowiązujący wszystkie osoby bezrobotne) dotyczy okresu zatrudnienia. Zasiłek przysługuje jeśli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy przepracowała Pani co najmniej 365 dni, osiągając w tym czasie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W przypadku pracy za granicą – dokumentem potwierdzającym Pani okres pracy jest formularz U1.

Drugi warunek obowiązuje osoby wykonujące przez określony czas pracę za granicą. Zasiłek dla osób bezrobotnych będzie mógł zostać Pani przyznany jeśli dodatkowo zostanie Pani uznana za osobę powracającą. Przy ustalaniu, czy dana osoba może być uznana za pracownika powracającego, ustala się gdzie znajduje się jej ośrodek interesów życiowych. W tym celu zostanie Pani poproszona o uzupełnienie kwestionariusza, w którym pojawią się pytania dotyczące okresu pracy za granicą. Jeśli na podstawie udzielonych przez Panią odpowiedzi pracownicy urzędu stwierdzą, że podczas wykonywania pracy za granicą, centrum Pani interesów życiowych nie pozostawało w Polsce, to zasiłek nie będzie mógł zostać przyznany. To jedynie dotyczy sytuacji, w której Pani ostatnim krajem zatrudnienia nie była Polska.

Jeśli bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy pracowała Pani w Polsce, wówczas obowiązuje Panią jedynie pierwszy wymieniony przeze mnie warunek.
Zasady nabycia prawa do świadczeń z tytułu macierzyństwa w Polsce są szczegółowo opisane w naszym Powrotniku, w zakładce dotyczącej świadczeń rodzinnych.

Szczegóły na temat procedury transferu zasiłku znajdują się na naszej stronie: http://powroty.gov.pl/transfer-zasilk….
O sposobie uzyskania formularza U1 przeczytać można tu:http://powroty.gov.pl/formularz-u1-da….
Z kolei zasady nabycia prawa do świadczeń z tytułu macierzyństwa w Polsce są szczegółowo opisane w naszym Powrotniku pod adresem: http://powroty.gov.pl/swiadczenia-rod….

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl

Więcej wideo poradników serwisu Powroty.gov.pl znajduje się na kanale YouTube

Video: Plan powrotu do Polski z dziećmi w 5 krokach

Portale „Powroty” i „Zielona Linia” – dlaczego warto z nich korzystać?

Życzenia wielkanocne ks. bp Wiesława Lechowicza

Globalna recesja i kryzys dotyka dzieci w krajach wysokorozwiniętych