in

Reddito di inclusione (REI), czyli pomoc dla najbiedniejszych rodzin we Włoszech

Oto, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać Reddito di inclusione (REI). Z pomocy mogą skorzystać także cudzoziemcy, w tym Polacy żyjący we Włoszech.

Od stycznia 2018 roku najbiedniejsze rodziny we Włoszech będą mogły skorzystać z pomocy w wysokości do ok. 500 euro miesięcznie. Przyznanie oraz wysokość zasiłku zależeć będzie od kilku warunków, m.in.: od dochodu, posiadanego majątku oraz liczby członków rodziny (w tym dzieci i osób wymagających opieki). Z tego rodzaju pomocy, przewidzianej przez rząd włoski będą mogli skorzystać także cudzoziemcy, w tym Polacy.

Reddito di inclusione (REI) to pomoc finansowa, mająca na celu walkę z ubóstwem i uzależniona od sytuacji ekonomicznej rodziny. Można się o nią ubiegać już od 1 grudnia 2017 r. w Comune w miejscu zamieszkania lub w innych punktach wskazanych przez gminy.

REI składa się z dwóch rodzajów pomocy:

– ekonomicznej, wypłacanej co miesiąc przez INPS za pośrednictwem specjalnej karty bankomatowej REI. Pozwoli ona na wypłatę gotówki w ramach miesięcznego limitu w wysokości 240 euro, dokonanie zakupów w supermarketach, aptekach i innych punktach usługowych, opłacenie rachunków za prąd i gaz w urzędach pocztowych, skorzystanie z 5% rabatu w autoryzowanych sklepach oraz aptekach;

– organizacji specjalnych kursów przysposobienia zawodowego.

Od 1 stycznia 2018 r. REI zastąpi SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) i zasiłek dla bezrobotnych ASDI.

Komu przysługuje REI?

Przysługuje obywatelom UE oraz ich rodzinom posiadającym pozwolenie na stały pobyt (soggiorno permanente) i obywatelom spoza Unii Europejskiej posiadającym pozwolenie na pobyt (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo). Cudzoziemcy będą musieli wykazać także, że przebywają w Italii legalnie od minimum 2 lat w momencie złożenia wniosku.

Oprócz tego, wnioskodawca musi wykazać, że ma na utrzymaniu:

– dziecko lub

– osobę niepełnosprawną lub jednego z rodziców lub opiekuna lub

– kobietę ciężarną (jeżeli jest ona jedyną osobą na utrzymaniu wnioskodawcy, wniosek należy złożyć na 4 miesiące przed planowanym porodem) lub

– osobę bezrobotną, która osiągnęła wiek 55 lat.

Wymagania ekonomiczne

O przyznanie REI mogą starać się osoby, których wartość ISEE nie przekracza 6 tys. euro, a wartość ISRE jest nie wyższa od 3 tys. euro i których wartość nieruchomości nie przekracza 20 tys. euro. Oprócz tego będą one musiały wykazać, że wartość majątku ruchomego (depozyty, rachunki bieżące) nie przekracza 10 tys. euro (8 tys. euro dla pary oraz 6 tys. euro dla osoby samotnej).

Innymi wymogami są:

– niepobieranie innych świadczeń lub wsparcia, np. zasiłku dla bezrobotnych NASPI lub innego rodzaju pomocy w przypadku tzw. bezrobocia przymusowego;

– nieposiadanie pojazdów silnikowych, zarejestrowanych po raz pierwszy w ciągu 24 miesięcy przed złożeniem wniosku (z tego wymogu wykluczone są pojazdy, dla których przewidziana jest ulga podatkowa dla osób niepełnosprawnych);

– nieposiadanie statków i łodzi (art. 3 ust. 1 dekretu z mocą ustawy 171/2005).

opr. Anna Malczewska

źródło: Włoskie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej

Zasiłek rodzinny we Włoszech – ile wynosi i komu przysługuje

Południowy Tyrol: 4 tygodnie świątecznych atrakcji