in

Włochy: Zmiany we wnioskach o pomoc finansową REI dla najuboższych

Od 1 czerwca zmieniają się kryteria przyznawania pomocy finansowej REI,  mającej na celu walkę z ubóstwem. Skorzystać z niej będą mogły wszystkie osoby, których wartość ISEE nie przekracza 6 tys. euro, a wartość ISRE nie jest wyższa od 3 tys. euro.

Zgodnie z okólnikiem wydanym przez INPS, od 1 czerwca zostaną zniesione wymogi dotyczące przyznawania pomocy finansowej REI.

Należy przypomnieć, że reddito di inclusione (REI) to pomoc finansowa, mająca na celu walkę z ubóstwem i uzależniona od sytuacji ekonomicznej rodziny. Można się o nią ubiegać w Comune w miejscu zamieszkania lub w innych punktach wskazanych przez gminy.

Komu przysługuje REI?

Przysługuje obywatelom UE oraz ich rodzinom posiadającym pozwolenie na stały pobyt (soggiorno permanente) i obywatelom spoza Unii Europejskiej posiadającym pozwolenie na pobyt (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo). Cudzoziemcy będą musieli wykazać także, że przebywają w Italii legalnie od minimum 2 lat w momencie złożenia wniosku.

Do 31 maja wnioskodawcy musieli ponadto wykazać, że mają na utrzymaniu dziecko lub osobę niepełnosprawną lub jednego z rodziców lub opiekuna lub kobietę ciężarną (jeżeli jest ona jedyną osobą na utrzymaniu wnioskodawcy, wniosek należy złożyć na 4 miesiące przed planowanym porodem) lub osobę bezrobotną, która osiągnęła wiek 55 lat.

Co się zmieni?

Zgodnie z okólnikiem INPS nr 2120 z 24 maja 2018 z ww. pomocy będą mogły skorzystać wszystkie osoby, których wartość ISEE nie przekracza 6 tys. euro, a wartość ISRE jest nie wyższa od 3 tys. euro i których wartość nieruchomości nie przekracza 20 tys. euro. Oprócz tego będą one musiały wykazać, że wartość majątku ruchomego (depozyty, rachunki bieżące) nie przekracza 10 tys. euro (8 tys. euro dla pary oraz 6 tys. euro dla osoby samotnej).

Innymi wymogami są:

– niepobieranie innych świadczeń lub wsparcia, np. zasiłku dla bezrobotnych NASPI lub innego rodzaju pomocy w przypadku tzw. bezrobocia przymusowego;

– nieposiadanie pojazdów silnikowych, zarejestrowanych po raz pierwszy w ciągu 24 miesięcy przed złożeniem wniosku (z tego wymogu wykluczone są pojazdy, dla których przewidziana jest ulga podatkowa dla osób niepełnosprawnych);

– nieposiadanie statków i łodzi (art. 3 ust. 1 dekretu z mocą ustawy 171/2005).

 

Więcej na temat REI i nowych wymogów można znaleźć TUTAJ.

opr. Anna Malczewska


Reddito di inclusione (REI), czyli pomoc dla najbiedniejszych rodzin we Włoszech

Ściągali Polaków za granicę, a później zmuszali ich do popełniania przestępstw

VI Forum Integracyjne Polonii Europejskiej w Rzymie