in

Dlaczego warto wychować dwujęzyczne dziecko?

Życie poza ojczyzną daje rodzicom możliwość przekazania dziecku dwujęzyczności. Dzięki tej umiejętności dzieci wyrastają na silniejszych dorosłych, lepiej radzących sobie w życiu. W nauce języka największą rolę odgrywają rodzina i szkoła. We Włoszech pomoc w nauczaniu języka polskiego można uzyskać w co najmniej szesnastu placówkach.

Dwujęzyczność to umiejętność posługiwania się dwoma językami w sposób równoległy i regularny. Dzieci wychowujące się zagranicą kontakt z językiem kraju osiedlenia nawiązują poprzez placówki edukacyjne i kontakt z otoczeniem, w tym z rówieśnikami. Równoległe poznanie języka rodzica wymaga pracy i wysiłku całej rodziny.

Podstawowa znajomość języka kształtuje się już w domu. Bardzo ważne jest, by komunikacja z przynajmniej jednym z rodziców od samego początku była prowadzona wyłącznie w języku ojczystym. Dziecko powinno się „osłuchiwać” z językiem rodzica już w okresie prenatalnym. Kluczowe są pierwsze trzy lata jego życia– to wtedy dziecko przyswaja nowe słowa z prędkością sięgającą nawet 9 słów dziennie i 250 miesięcznie. To wystarczająco dużo by uczyć się więcej niż jednego języka – mówi Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek, ekspertka kampanii społecznej #KtoTyJesteś, organizowanej przez Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie”, akcji zachęcającej do dbania o pełną dwujęzyczność dzieci.

Niestety mimo wielu zalet dwujęzyczności rodzice często rezygnują z przekazywania dzieciom swojej mowy ojczystej. Wpływ na to mają m.in. powielane mity wskazujące na dwujęzyczność jako powód słabszej znajomości języka kraju osiedlenia. Rodzice często nie wiedzą, że w czasie pierwszych lat edukacji szkolnej poziom znajomości języka kraju osiedlenia wyrównuje się u dziecka z jego rówieśnikami, a w międzyczasie zyskuje ono analogiczną znajomość języka ojczystego rodziców.

Rola zajęć edukacyjnych z języka polskiego jest bardzo ważna. Rozmowy w domu, kontakt z kulturą: muzyką, bajkami, grami czy w późniejszym wieku, Internetem i blogosferą, czynią polski językiem codziennym, a nie postrzeganym jako język „obcy” czy dodatkowy. Młody Polak czy Polka żyjący na emigracji, żeby wykształcić pełną dwujęzyczność muszą uzupełniać naukę w domu rodzinnym zajęciami w placówkach oświatowych z językiem polskim”– dodaje Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek.

We Włoszech takich placówek jest około szesnastu. Pełna lista szkół z bazy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą znajduje się na stronie kampanii ktotyjesteś.pl. Możliwa jest też nauka przez Internet, która ma swoich zwolenników, ale wymaga zaangażowania rodziców oraz konsekwencji i  dyscypliny  organizacyjnej, aby zachować regularność. Słabą stroną tej formy edukacji jest brak kontaktu z rówieśnikami i niemożliwość  rozwijania  języka poprzez rozmowy z innymi  dziećmi polonijnymi, naukę przez  zaangażowanie w klasowe aktywności  edukacyjne i wspólną zabawę.

U dzieci, które znają język polski tylko z domu i nie piszą i nie czytają w tym języku, zatrzymuje się on na poziomie bardzo podstawowym, zbliżonym do języka jakim posługują się dzieci, co nie pozwala im w pełni realizować kontaktów z innymi dorosłymi i komunikować się w życiu zawodowym – ocenia Tomasz Bastkowski, ekspert i pomysłodawca kampanii #KtoTyJesteś. Tymczasem dzieci, które opanowały równolegle dwa języki, zyskują łatwość przyswajania kolejnych i generalnie lepiej się uczą. W dorosłym życiu  bez większych problemów znajdują atrakcyjną pracę.

Korzyści pojawiają się również na poziomie społecznym – osoba dwujęzyczna rzadko miewa problem z poczuciem własnej tożsamości, zrozumieniem tego „kim jest”. Poszukując wsparcia może porozmawiać z rodziną i przyjaciółmi w Polsce, podzielić się z nimi swoimi problemami, czego nie zrobi bez dobrej znajomości języka. Dodatkowo, gdy rodzice podejmą decyzję powrotu do Polski, dwujęzyczne dziecko lepiej poradzi sobie z remigracją.

Decyzja o nauce języka polskiego to trud, a na etapie szkolnym również wydatek, jednak warto go podjąć. Rodzice, którzy nie wiedzą jak zacząć, mogą skorzystać z pomocy najbliższej szkoły, jednego z 66 Szkolnych Punktów Konsultacyjnych działających przy polskich placówkach dyplomatycznych lub z pomocy ekspertów kampanii społecznej #KtoTyJesteś na stronie https://www.ktotyjestes.pl/kontakt.

Kampania jest współfinansowana w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Komunikat prasowy
www.ktotyjesteś.pl
facebook.com/KtoTyJestesKampaniaSpoleczna/

 

 

 

Włochy: Polak otworzył na Sycylii centrum leczenia uzależnień. Jedyne takie na świecie

Rzym: Leopold Nowotny – malarz, restaurator, kolekcjoner. Wspomnienie z okazji 148. rocznicy śmierci.