in

Mniej biurokracji dla 17 mln obywateli UE

Od 16 lutego br. we wszystkich krajach Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy ograniczające formalności administracyjne dla obywateli mieszkających poza swoim krajem pochodzenia. To oznacza także zmniejszenie kosztów ponoszonych przy załatwianiu spraw w urzędach.

© European Union 2017 – Source: EP/Marc Dossmann

Około 17 milionów obywateli UE mieszka w innym państwie unijnym niż ich państwo pochodzenia, a ok. 2 mln – to osoby dojeżdżające do pracy lub na studia poza granice macierzystego kraju.

Do tej pory, w przypadku zamieszkania w innym kraju, należało uzyskać pieczęć poświadczającą autentyczność dokumentów urzędowych, takich jak akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem taka pieczęć i procedury biurokratyczne związane z jej uzyskaniem nie będą już wymagane przy przedstawianiu dokumentów urzędowych wydanych w innym kraju UE.

Zgodnie z nowymi przepisami obywatele nie będą też zobowiązani do przedstawienia w wielu przypadkach tłumaczenia przysięgłego swoich dokumentów urzędowych. Jednocześnie w rozporządzeniu przewidziano solidne zabezpieczenia mające zapobiec oszustwom.

Rozporządzenie gwarantuje, że wszystkie dokumenty urzędowe, wydane w jednym z państw Unii, muszą zostać uznane za autentyczne w innym państwie członkowskim bez poświadczającej tę autentyczność pieczęci. Chodzi o takie dokumenty jak: akt urodzenia, małżeństwa, zgonu, poświadczenie rozwodu, czy separacji, dokumentacja adopcji, zaświadczenie o prawie do głosowania i kandydowania w wyborach, czy o braku wpisu w rejestrze karnym.

Unijny akt znosi obowiązek dostarczania w każdej sytuacji kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i uwierzytelnionego tłumaczenia takich dokumentów urzędowych. Dodatkowo obywatele mogą poprosić – jako pomoc translatorską – o wielojęzyczne, standardowe formularze, dostępne we wszystkich językach urzędowych UE, aby w ten sposób uniknąć konieczności tłumaczenia dokumentów na inny język. Te formularze obejmują najważniejsze dokumenty typu: akt urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenie o miejscu zamieszkania, czy niekaralności.

Ponadto rozporządzenie ustanawia gwarancje zapobiegające nadużyciom; w przypadku gdy organ przyjmujący dokument urzędowy będzie miał uzasadnione wątpliwości co do jego autentyczności, będzie mógł go zweryfikować, kontaktując się z odpowiednim organem drugiego państwa członkowskiego UE za pośrednictwem specjalnej platformy informatycznej – systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

Nie wszystkie standardowe formularze są wydawane we wszystkich państwach członkowskich. Obywatele mogą sprawdzić, które formularze są wydawane w ich kraju na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”. Organy publiczne mogą pobierać formularze z portalu „e-Sprawiedliwość” i korzystać z nich.

woj/

źródło informacji: kurier.pap.pl

Dagmara Mikołajczak: Kobieta, która dla dobra swojego dziecka podjęła trudną decyzję o ucieczce z synem z Włoch do Polski

Joe Balluzzo gościem Balu maskowego i 15. urodzin “Naszego Świata”