in

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ogłasza rekrutację nauczycieli: polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Poszukujemy nauczycieli polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki, fizyki. Czytaj dalej pod zdjęciem

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać w formie papierowej na adres:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

Ostateczny termin przysłania dokumentów: 30 listopada 2019 r. do godz. 15,00
Szczegóły na stronie www.orpeg.pl Telefon: 22 853 87 06
Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli
http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 

 

Dzisiaj świętujemy Światowy Dzień Makaronu

Bezpłatne doradztwo podatkowe dla Polaków w Mediolanie