in

Włochy: Polacy mogą rejestrować się do udziału w wyborach do końca dnia

We Włoszech, podobnie jak w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i wielu innych krajach w wyborach 28 czerwca 2020 r. będzie można oddać głos tylko korespondencyjnie. Wyborcy, którzy chcą wziąć w wyborach muszą zarejestrować się do końca dnia! W poniedziałek, 15 czerwca, upływa termin rejestracji. Zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać przez system ewybory.msz.gov.pl lub wysyłając mejla do konsulatu. W niektórych krajach może paść rekord frekwencji. Przykładowo w Wielkiej Brytanii, według danych z poniedziałku rana, do udziału w wyborach zgłosiło się już prawie 90 tysięcy Polaków mieszkających na Wyspach.

We Włoszech w wyborach 28 czerwca 2020 r. będzie można oddać głos tylko korespondencyjnie.

Osoby, które nie zgłosiły się wcześniej do spisu wyborców, muszą zgłosić się do spisu wyborców do 15 czerwca 2020 r. do godz. 24:00 do właściwego konsula ze względu na miejsce swojego pobytu w Niemczech, tj. w Rzymie lub w Mediolanie. Zgłoszenie będzie ważne również na ewentualną drugą turę wyborów.

Osoby, które zgłosiły się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r. i chcą głosować w wyborach 28 czerwca 2020 r. muszą zgłosić chęć udziału w wyborach korespondencyjnych do 16 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia można dokonać samodzielnie poprzez system www.ewybory.msz.gov.pl (funkcja: zmień sposób głosowania), za pośrednictwem formularza chęci głosowania korespondencyjnego lub inną dostępną drogą u właściwego konsula na terenie Włoch. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

Osoby, które nie dokonają zgłoszenia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca 2020 r. nie będą mogły wziąć udziału w wyborach przeprowadzonych we Włoszech i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy.

Więcej informacji na temat rejestracji do spisu wyborów oraz wysyłki pakietów wyborczych znajduje się w KOMUNIKACIE AMBASADY RP WE WŁOSZECH – WYBORY 2020 

Źródło: Ambasada RP w Rzymie, NaszŚwiat.it

Włochy: Czy pakiet wyborczy można odebrać osobiście w konsulacie oraz osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do konsulatu?

Włochy: kobiety częściej chorują na Covid-19, ale rzadziej umierają

Włochy: Akcja “SERCE w koszyku” zakończona