in

Włochy: Zaproszenie do udziału w seminarium online „Ryszard Kukliński – pierwszy polski oficer NATO”

Związek Polaków w Kalabrii serdecznie zaprasza 21 grudnia o godzinie 18.00 na drugie już seminarium naukowe poświęcone “Ryszardowi Kuklińskiemu – pierwszemu polskiemu oficerowi NATO”, organizowane w ramach cyklu „Słynni Polacy„. Wykład adresowany jest nie tylko do dorosłych, ale też młodzieży. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego i restrykcji antycovidowych seminarium odbędzie się poprzez platformę ZOOM. Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z prezesem ZPwK, p. Katarzyną Gralińską pod adresem email: k.gralińska@yahoo.it w celu uzyskania hasła dostępu do spotkania online.

Pierwszy  wykład poświęcony potaci słynnego Polaka odbył się 26 listopada br. Czytaj: Włochy: Relacja z seminarium naukowego „Ryszard Kukliński – pierwszy polski oficer NATO”

Projekt promujący wiedzę o Polsce i słynnych Polakach realizowany jest przez Związek Polaków w Kalabrii  i Polską Szkołą Eksperymentalną przy ZPwK we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja z Warszawy i współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Partnerami projektu są: UAIP – Unia Stowarzyszeń Polsko-Włoskich, Klub Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska” (KSP) oraz Fundacja GDZIE.

Celem seminariów jest zapoznanie młodzieży i dorosłych z postacią płk. Ryszarda Kuklińskiego, który uchronił wiele milionów ludzi w Europie i na świecie od wybuchu III wojny światowej, a Polaków od zagłady nuklearnej. Dzień wcześniej, 20 grudnia o godz. 18.00 w ramach cyklu „Słynni Polacy” odbędzie się seminarium pt.: “Jan Czochralski – ojciec światowej elektroniki”. Szczegóły na temat wydarzenia i udziału w nim znajdują się TUTAJ.

Materiały prezentowane podczas seminariów poświęconych postaci Ryszarda Kuklińskiego pochodzą ze zbiorów Stowarzyszenia Budowy Pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego w Wiązownie, „Fundacji Zwycięska Misja” z Otwocka i „Fundacji Gdzie” z Krakowa.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Ray Ministrów.

O organizatorach:
Związek Polaków w Kalabrii (Associazione dei Polacchi in Calabria) powstał w październiku 2003 roku. Jest organizacją NO PROFIT, o charakterze kulturalnym, ale zajmującą się także kwestiami społecznymi i edukacyjnymi. Związek stawia sobie za cel przede wszystkim promocję kultury polskiej we Włoszech, języka polskiego, integrację Polonii oraz umacnienie przyjaźni polsko-włoskiej. Poprzez swoją wieloletnią i wszechstronną działalnośc Związek Polaków w Kalabrii zyskał uznanie środowiska lokalnego, polonijnego i międzynarodowego. Bardzo aktywny Zarząd współpracuje z wieloma partnerami, organizacjami, instytucjami lokalnymi (Urzędami Miast w prowincji i województwie, reprezentuje cudzoziemców w Prefekturze w Reggio Calabria), szkołami i uniwersytetami – na terenie Włoch i poza granicami. Jest członkiem założycielem organizacji parasolowych (ROP, IWC) – których działalność skupia się na edukacji w języku polskim lub promocji kultur multietnicznych. Ponadto jest członkiem innych organizacji o zasięgu światowym (np. KOP). Zarząd ZPwK zorganizował dziesiątki: wystaw, koncertów, seminariów i warsztatów naukowych. Jest autorem i pomysłodawcą wielu krajowych i międzynarodowych konkursów („Polak Roku we Włoszech”, „Międzynarodowy Konkurs Muzyki i Tańca” i inne). Związek Polaków w Kalabrii jest jednym z liderów wśród organizacji polonijnych działających we Włoszech, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Polonii włoskiej i międzynarodowej oraz podejmuje stałe działania, mające na celu promocję Polski, jej klutury, historii i języka.
Od lutego 2012 r. prowadzi też społeczną szkołę (PSE), której podstawowym celem jest integracja dzieci i młodzieży, rozpoznanie ich kompetencji językowych, kulturowych oraz znajomości polskich tradycji. Zarząd ZPwK postanowił podjąć w szkole naukę języka polskiego, (j. włoski jest używany tylko jako język posiłkowy), podstaw: matematyki, historii, geografii oraz ogólnej wiedzy o Polsce i Polakach. Grono pedagogiczne PSE opracowywuje programy autorskie dla poszczególnych grup wiekowych i poziomów językowych – na podstawie wytycznych MEN oraz placówek szkolnictwa polskiego, ale z indywidualnym podejściem do potrzeb. Młodzież PSE w sposób cykliczny (kilka razy do roku) reprezentuje Polskę i ZPwK w lokalnych ewentach o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Bierze udział między innymi w uroczystościach państwowych polskich i włoskich, świętach katolickich i innych religii, konkursach ROPu, corocznych edycjach „Polak Roku we Włoszech”. Od kilku lat praktykowane są także warsztaty-laboratoria: artystyczne, muzyczne, historyczne oraz seminaria naukowe we włoskich szkołach i na uniwersytetach na terytorium całego kraju.
Działalność edukacyjno-naukowa grona pedagogicznego w PSE jest trzykierunkowa:
1. bezpośrednia (obecnie w dobie pandemii ) – lekcje odbywają się online z uczniami;
2. organizacja seminariów i laboratoriów dydaktycznych w szkołach i na uniwersytetach włoskich – z udziałem znanych ekspertów polskich i włoskich;
3. opracowywanie prezentacji multimedialnych o słynnych Polakach w celach dydaktycznych – z możliwością zorganizowania ich w różnych formach – webinarium lub konferencji w ustalonym miejscu przez zainteresowanych. Obecnie dysponujemy prezentacjami w wersji polskiej i włoskiej o: Janie Czochralskim i płk. Ryszardzie Kuklińskim.
Źródło: Materiały prasowe Związku Polaków w Kalabrii

Czytaj także:
Włochy: Relacja z seminarium naukowego „Ryszard Kukliński – pierwszy polski oficer NATO”

Francesco Boccia: „Będziemy musieli spędzić Boże Narodzenie każdy w swoim domu”

COVID-19 może być chorobą przewlekłą