in

Włochy: Relacja z seminarium naukowego „Ryszard Kukliński – pierwszy polski oficer NATO”

26 listopada na platformie ZOOM, w ramach cyklu “Słynni Polacy”, odbyło się seminarium naukowe zatytułowane “RYSZARD KUKLIŃSKI – PIERWSZY POLSKI OFICE R NATO”, którego organizatorem był Związek Polaków w Kalabrii. Kolejne seminarium już 21 grudnia. 

 

Ryszard Kukliński Fot. Wikipedia.org/Senat RP – Oficjalna strona Senatu RP (zdjęcie po lewej). Po prawej – plakat seminarium

Głównym celem projektu było zapoznanie młodzieży i osób dorosłych z postacią płk. Ryszarda Kuklińskiego, który uchronił wiele milionów ludzi w Europie i na świecie od wybuchu III wojny światowej, a Polaków od zagłady nuklearnej. Tematem przewodnim seminarium było między innym pokazanie dorobku słynnych Polaków oraz ich ogromnego wkładu w politykę międzynarodową.

Mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak – przewodnicząca Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie i ex dyrektorka Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, a także Eugeniusz Kuznicow-Wyszyński – student europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, przedstawili słuchaczom postać pułkownika Wojska Polskiego, słynnego agenta CIA, pośmiertnie awansowanego do stopnia generała brygady.

Podczas spotkania, Katarzyna Gralińska – Przewodnicząca Związku Polaków w Kalabrii, Dyrektorka Polskiej Szkoły Eksperymentalnej przy ZPwK oraz moderatorka, przedstawiła opinie i świadectwa na temat Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego wysokich urzędników państwowych, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy i obecnych na konferencji dyrektorów szkół polonijnych.

Pod koniec spotkania organizatorzy udostępnili online quiz (15 pytań). Najlepsze wyniki ogłoszono przed zakończeniem seminarium, a trzech zwycięzców otrzymało specjalne dyplomy. Pozostali otrzymali imienne certyfikaty zaświadczające uczestnictwo w seminarium.

Seminarium zostało zorganizowane przez Związek Polaków w Kalabrii (ZPwK). Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą oraz Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Wielka Polska Rodzina – kontynuacja”.

ZPwK dziękuje bardzo wszystkim osobom, które pomogły w opracowaniu w/w projektu, a w szczególności Henrykowi Pachowi – autorowi książki “Ostatni rozdział. Od płk. Kuklińskiego do szczytu NATO w Warszawie 2016 r. Dokumenty, świadectwa, polemiki i analizy, pamięć i NATO, Dubler”, która przedstawia dokumenty, świadectwa, relacje, polemiki i analizy. Jest to kopalnia informacji na temat tzw. sprawy pułkownika Kuklińskiego, która uświadomiła autorce projektu Katarzynie Gralińskiej, jak ważny jest rzetelny i uczciwy przekaz informacji.  Wielkie podziękowania Państwu Małgorzacie i Pawłowi Kupiszewskim, za wsparcie i pomoc w pozyskiwaniu materiałów, udostępnieniu zdjęć archiwalnych oraz za wielogodzinne wywiady i przekazanie informacji uzyskanych od państwa Barszczów – najbliższych przyjaciół Pułkownika i jego żony. Ogromne podziękowania należą się Eugeniuszowi Kuznicow-Wyszyńskiemu i Alenie Rucie – studentom Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorzy dziękują również prelegentom za wspaniały wykład, który daleko wybiegał ponad przedstawiony tekst w prezentacji. Całemu zespołowi ludzi, którzy za kulisami dbali o przekazy multimedialne, o ich sprawne działanie i szybkie rozwiązywanie ewentualnych problemów oraz za dziesiątki godzin poświęconych próbom technicznym, rozwiązywaniu spraw organizacyjno-administracyjnych, tłumaczeniom i opracowaniom tekstów prezentacji i broszury w wersji włoskiej, za transfery międzynarodowe sponsorowane prywatnie przez organizatorów, w celu uzyskania materiałów do opracowania prezentacji, za ogromną pracę społeczną, która wielokrotnie przekracza całkowity koszt projektu.

Bardzo dziękujemy naszej tutor projektowej z Fundacji Wolność i Demokracja – pani Annie Plichcie, która nas bardzo umiejętnie przeprowadzała przez meandry biurokratyczne, zawsze służyła uśmiechem i dobrym słowem. Fundacji i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dziękujemy za wsparcie finansowe, bez którego nie moglibyśmy zrealizować tak dużo ciekawych pomysłów.

Myślą przewodnią naszych działań edukacyjnych i kulturalnych jest zawsze: “dzielić się naszą wiedzą z innymi, pomagać sobie nawzajem i współpracować w tworzeniu zintegrowanej Polonii, dbać zawsze o dobre imię Polski i Polaków, być dumnym z naszego pochodzenia i pamiętać o naszych korzeniach, dbać i szanować pamięć tych, dzięki którym możemy lepiej żyć, wychowywać się, uczyć i pracować. Darzyć najwyższym szacunkiem wszystkich ludzi (bez względu na ich pochodzenie, religię, język, poglądy polityczne) i pamiętać o naszych bohaterach, szczególnie tych, których historia, układy geopolityczne lub inne pozbawiły należnego miejsca w panteonie ludzkiego uznania, miłości i wdzięczności”.

Katarzyna Gralińska

Przewodnicząca ZPwK

Kolejne seminarium online pt. „Ryszard Kukliński – pierwszy polski oficer NATO” odbędzie się 21 grudnia o godzinie 18.00. Wszystkie osoby, które chcą w nim wziąć udział, proszone są o kontakt mailowy pod adres: k.gralinska@yahoo.it

Czytaj także:

Włochy: 21 grudnia 2020 r. – zaproszenie do udziału w seminarium online „Ryszard Kukliński – pierwszy polski oficer NATO”

Włochy: Zaproszenie do udziału w seminarium online “Jan Czochralski – ojciec światowej elektroniki”

Prezydent do medyków misji w Lombardii: pojechaliście pomagać tam, skąd inni uciekali

Polski rząd wprowadza narodową kwarantannę od 28 grudnia do 17 stycznia