in

Obywatelstwo włoskie w momencie ukończenia 18 roku życia

Wyjaśniamy jak działa uproszczona procedura nabywania obywatelstwa włoskiego w momencie ukończenia 18 roku życia przez cudzoziemców, którzy urodzili się we Włoszech.

Czas oczekiwania na nadanie włoskiego obywatelstwa w przypadku skorzystania z uproszczonej procedury wynosi zaledwie kilka tygodni!

Osoba, która urodziła się we Włoszech z rodziców nie będących obywatelami tego kraju, może skorzystać z ułatwień w nabywaniu obywatelstwa włoskiego, jednak ma na to tylko rok.

Zgodnie z prawem włoskim, osoba urodzona we Włoszech z rodziców nie będących obywatelami włoskimi nie otrzymuje automatycznie obywatelstwa włoskiego, ale zachowuje obywatelstwo kraju pochodzenia swoich rodziców aż do osiągnięcia pełnoletności.

Dzieci imigrantów, które urodziły się i wychowały w Italii mogą skorzystać jednak z uproszczonej procedury naturalizacji.

Oto na czym ona polega:

Włoska ustawa nr 91/92 w sprawie obywatelstwa stanowi, że „cudzoziemiec, który urodził się we Włoszech, i który zamieszkiwał legalnie i nieprzerwanie na teranie Włoch, aż do osiągnięcia pełnoletniości, staje się obywatelem włoskim, jeśli zadeklaruje chęć nabycia obywatelstwa włoskiego w ciągu roku od dnia, w którym stał się pełnoletni” (art. 4 , pkt. 2 ustawy 91/92).

Oznacza to, że cudzoziemiec, który urodził się we Włoszech i przez cały czas w tym kraju zamieszkiwał może ubiegać się o obywatelstwo włoskie między 18 a 19 rokiem życia w urzędzie Stanu Cywilnego (Stato Civile del Comune) w miejscu swojego stałego zamieszkania.

Ponieważ w tym przypadku obywatelstwo zostaje nadane na podstawie korzyści wynikających z przepisów prawa, zatem można stać się obywatelem Włoch, składając przysięgę wierności Republice Włoskiej bezpośrednio przed urzędnikiem stanu cywilnego w mieście stałego zamieszkania przed ukończeniem 19-ego roku życia.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania obywatelstwa przez dziecko imigrantów, które urodziło się i wychowało we Włoszech?

1. potwierdzenie dokonania opłaty administracyjnej w wysokości €200 na konto bankowe nr 809020 Ministero dell’Interno (włoskiego ministerstwa spraw wewnętrznych) (zobacz fac-simile);

2. ważny paszport;

3. całkowity odpis aktu urodzenia wnioskodawcy (copia integrale dell’atto di nascita);

4. Pozwolenie na pobyt (permesso di soggiorno) w przypadku obywateli spoza UE lub zaświadczenie o prawie do legalnego pobytu (attestazione di soggiorno) w przypadku obywateli UE.

Jeśli wnioskodawca nie posiadał pozwolenia na pobyt od momentu urodzin, może udokumentować, że od urodzenia nieprzerwanie mieszkał we Włoszech przedkładając inne dokumenty, np. świadectwa szkolne, zaświadczenia medyczne, itp.;

5. certificato storico di residenza, czyli zaświadczenie, na którym widnieją wszystkie adresy, pod którymi wnioskodawca był zameldowany w ciągu 18 lat życia.

Warto wiedzieć:

Zdarza się, że osoba, która urodziła się wychowała we Włoszech przez pewien okres swojego życia nie miała uregulowanej sytuacji pobytowej. Zatem mimo, że od urodzenia nieprzerwanie zamieszkiwała na terenie Włoch to nie posiada dokumentu z urzędu stanu cywilnego, które potwierdzały by ten fakt.

Włoskie ministerstwo spraw wewnętrznych w celu ułatwienia nabycia obywatelstwa przez dzieci imigrantów, które urodzili i wychowały się w Italii, wydało rozporządzenie ( K64.2/13 z dnia 7 listopada 2007 r.), na mocy którego, osoby nie mające uregulowanej sytuacji pobytowej, mogą przedstawić inne dokumenty (np. świadectwa przebytych szczepień, świadectwa szkolne, itp.) na podstawie których można stwierdzić, że przez całe życie mieszkali oni we Włoszech.

Przykład: W jaki sposób Damian, syn polskich imigrantów lat 90-tych, nabył włoskie obywatelstwo, korzystając z uproszczonej procedury

Kiedy Damian przyszedł na świat jego rodzice nie mieli uregulowanej sytuacji pobytowej we Włoszech. Damian posiada akt urodzenia, poświadczający, że przyszedł na świat w Italii, jednak oficjalnie został zameldowany kiedy miał 8 lat. Udokumentował on jednak fakt nieprzerwanego pobytu w Italii przedkładając inne dokumenty, tj.:

– książeczkę szczepień – z której wynika, że od pierwszych miesięcy życia i przez cały okres szkolny był szczepiony z godnie z kalendarzem obowiązującym wszystkie dzieci mieszkające we Włoszech,

– zaświadczenie od sióstr zakonnych, że od 3 do 6 roku życia uczęszczał do żłobka i przedszkola przez nie prowadzonego,

– świadectwa szkolne ukończenia pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej.

Uwaga: Dzieci imigrantów urodzone i wychowane we Włoszech, jeśli chcą nabyć włoskie obywatelstwo korzystając z uproszczonej procedury, muszą złożyć wniosek o naturalizację  po swoich 18 urodzinach, ale zanim ukończą 19 rok życia. Jeśli nie złożą dokumentów w przeciągu tego jednego roku, tracą prawo do skorzystania z ww. uproszczonej procedury.

D.W.

***

Uwaga! Wszystkie materiały zamieszczane w serwisie www.naszswiat.it mają charakter informacyjny. Zespół redakcyjny portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 


Zobacz także:

Po ilu latach pobytu Polak może uzyskać obywatelstwo włoskie

https://naszswiat.it/osiedlenie-sie/obywatelstwo-wloskie-ze-wzgledu-na-malzenstwo-z-wlochem/

Boom na rynku pracy w Polsce. Nadchodzi fala podwyżek?

Wybierasz się do Polski? Oto jakim dokumentem lepiej się posługiwać