in ,

Jak naliczany jest urlop opiekunek i pomocy domowych we Włoszech

Włochy: Jak naliczany jest urlop opiekunek i pomocy domowych.

Niezależnie od wymiaru godzin pracy osób zatrudnionych w charakterze opiekunów lub pomocy domowych we Włoszech za każdy rok pracy wykonanej u tego samego pracodawcy pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 26 dni roboczych.


Warto wiedzieć:

Bez względu na to czy osoba zatrudniona w gospodarstwie domowym pracuje na godziny czy na pełen etat (a ore o a tempo pieno) po roku pracy ma prawo do 26 dni roboczych urlopu.

Zgodnie z zapisami prawa dniami roboczymi są dni od poniedziałku do soboty.


Kiedy pracownik może pójść na urlop?

Termin urlopu musi zostać uzgodniony z pracodawcą w taki sposób, aby był on dostosowany do potrzeb obu stron.

We Włoszech pracownicy zwykle korzystają z urlopu w okresie letnim, tj. w miesiącu czerwcu, lipcu bądź wrześniu, ale na drodze porozumienia, strony mogą wybrać inny termin urlopu.

 

Czy pracownik może zrezygnować z urlopu na rzecz otrzymania dodatkowego wynagrodzenia?

W świetle włoskich przepisów urlop jest prawem niezbywalnym. Oznacza to, że musi on zostać wykorzystany. Jeśli pracownik nie jest obywatelem Włoch może on skorzystać z prawa do tzw. kumulacji urlopu w ciągu dwóch lat, tak aby móc wyjechać na dłużej do kraju swojego pochodzenia.

Oznacza to, że osoba będąca cudzoziemcem, zatrudnionym we Włoszech w charakterze opiekuna bądź pomocy domowej może nie wykorzystać urlopu w bieżącym roku , po to, aby wyjechać na dłużej do ojczyzny w roku następnym.


Warto wiedzieć:

Dni urlopowe można zbierać przez okres maksymalnie dwóch lat. Następnie muszą one zostać wykorzystane.


Czy urlop może zostać rozłożony na kilka miesięcy w roku?

Urlop może zostać podzielony na maksymalnie dwa okresy w roku, przy czym dwa pierwsze tygodnie muszą zostać wykorzystane w przeciągu jednego roku rozliczeniowego, a kolejne w ciągu maksymalnie 18 miesięcy (liczonych od daty naliczania urlopu).

Warto wiedzieć:

Urlop zostaje naliczany od pierwszego dnia, w którym został nawiązany stosunek pracy.

 

Jak płacone jest wynagrodzenie w czasie trwania urlopu?

W okresie trwania urlopu pracownik musi otrzymywać swoje stałe, miesięczne wynagrodzenie. W tym czasie muszą być też opłacane wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne (contributi). Zgodnie z nowym zbiorowym kontraktem pracy (CCNL – Contratto Colletivo Nazionale di Lavoro) osobom zatrudnionym w gospodarstwach domowych na etacie przysługuje pełne miesięczne wynagrodzenie.

W przypadku osób pracujących na godziny w czasie trwania urlopu stawka płacowa równa się 1/6 stawki za zwykłą godzinę pracy.

 

Okres pracy a urlop

Jak już wspomnieliśmy, każda osoba zatrudniona jako opiekunka lub pomoc domowa ma prawo po roku pracy do 26 dni urlopu. Należy jednak podkreślić, że rok pracy liczony jest jako pełen, nawet jeśli pracownikowi zdarzały się tzw. usprawiedliwione nieobecności.

To oznacza, że pracownikowi należy się pełen urlop również jeśli w ciągu roku był nieobecny w pracy z powodu:

– choroby lub wypadku
– płatnych zwolnień (permessi retribuiti)
– urlopu macierzyńskiego lub tacierzyńskiego
– dni wolnych przysługujących z okazji ślubu
– urlopu pracowniczego

Urlop pracownika pracującego krócej niż rok

Pierwszy urlop liczy się w sposób odmienny niż każdy kolejny urlop. Pracownik-debiutant nabywa prawo do pierwszego urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Urlop rośnie więc po każdym kolejnym miesiącu pracy, aż do końca roku kalendarzowego, w którym pracownik podjął pracę po raz pierwszy. Od 1 stycznia następnego roku pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu już na zasadach ogólnych.

Urlop zatem zawsze wyliczany jest w następujący sposób: 1/12 x liczba przepracowanych miesięcy x liczba dni urlopowych

Przykład: pracownikowi zatrudnionemu na etacie, który przepracował 2 miesiące należy się 4 dni i 3 godziny urlopu. (to jest: 2/12 x 26 dni urlopu = 4 dni i 3 godziny).

 

Choroba lub wypadek w czasie urlopu

Jeśli w czasie urlopu pracownik zachoruje lub ulegnie wypadkowi może wystąpić do pracodawcy o zamianę dni urlopowych na zwolnienie lekarskie.

Warto wiedzieć:

Pracownik, który zachorował lub uległ wypadkowi w czasie urlopu i chciałby zamienić go na zwolnienie lekarskie musi natychmiast powiadomić pracodawcę o zaistniałym zdarzeniu i przesłać odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Danuta Wojtaszczyk

***

Uwaga! Wszystkie materiały zamieszczane w serwisie www.naszswiat.it mają charakter informacyjny. Zespół redakcyjny portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.


Zobacz także:

Minimalne wynagrodzenie dla opiekunek i pomocy domowych w 2018 r.

Trattamento di Fine Rapporto, czyli włoska odprawa

 

Niemcy: Skazano Polaka, który jechał po pijaku autostradą pod prąd i zabił całą rodzinę

Nieleczona jaskra prowadzi do ślepoty. Oto, jakie są jej pierwsze objawy i jak można ją leczyć