in

Wyjaśnienia Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie w sprawie zaginionej Iwony Domagały

Po zapoznaniu się z artykułem „Zaginiona, o której znalezienie walczy nie tylko rodzina” (Rodzina poszukuje zaginionej we Włoszech Iwony Domagały), który ukazał się w nr 4 z 16 – 28 lutego bieżącego roku dwutygodnika „Nasz Świat” Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie pragnie zwrócić uwagę, że przedstawione w tym artykule fakty nie są zgodne ze stanem faktycznym, dlatego też pozwalamy sobie przesłać poniższe wyjaśnienia i prosić o umieszczenie w kolejnym numerze stosownego sprostowania. W aktach tutejszego Urzędu dostępne są dokumenty potwierdzające wszystkie niżej przedstawione twierdzenia.

Pierwsza informacja o zaginięciu Pani Iwony Anny Domagały została skierowana do tutejszego Urzędu w dniu 15 listopada 2012 r. i był to e-mail od cioci zaginionej Pani Elizabeth Hutchins, przesłany do tutejszego Urzędu za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles. W związku z czym stwierdzenie zamieszczone w artykule, że: „Po zaginięciu siostry napisałem Ambasady RP w Rzymie. Niestety, mimo kilku prób, dopiero po interwencji Ambasady RP w Los Angeles,dostałem od nich pierwsze informacje.” nie jest zgodne z prawdą. Jasno z powyższego wynika, że nie miała miejsca żadna interwencja ze strony naszego przedstawicielstwa, jedynie za pośrednictwem Konsulatu Generalny RP w Los Angeles został, zgodnie z właściwością miejscową, przesłały do nas e-mail Pani Elizabeth Hutchins.

Czytaj także: Rodzina poszukuje zaginionej we Włoszech Iwony Domagały

W tym samym dniu Wydział Konsularny nawiązał kontakt z posterunkiem karabinierów w Pontecagnano i zgodnie z ich prośbą skierował na piśmie prośbę o przesłanie informacji dotyczących stanu poszukiwań zaginionej.

Sukcesywnie w dniach 17 i 19  listopada 2012 r. otrzymaliśmy e-maile od Pana Marcina Jabłońskiego, brata zaginionej Iwony Anny Domagały.

Dnia 30 listopada 2012 r. zaginięcie Pani Iwony Anny Domagały zgłosiła tutejszemu Urzędowi również ITAKA (Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, przyp. red.).

Ze względu na brak jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony włoskiej, w dniu 3 grudnia 2012 r. ponowiliśmy nasze wystąpienie, przypominając o braku odpowiedzi na nasze pismo z dnia 15.11.2012 r.

Ponowne wystąpienie Fundacji ITAKA skierowane do tutejszego Wydziału miało miejsce w dniu 19 lutego 2013 r., po którym nastąpił nasz kolejny monit do strony włoskiej skierowany w dniu 21 lutego 2013 r.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi w trakcie rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Panią Haliną Jabłońską (mamą zaginionej, przyp. red.), w dniu 9 kwietnia 2013 r. ponownie skierowaliśmy zapytanie do włoskiej policji (karabinierów) podkreślając, że nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi/informacji dotyczącej przedmiotowej sprawy.

W dniu 31 maja 2013 r. po raz kolejny Pan Marcin Jabłoński skierował e-mail do Wydziału Konsularnego z prośbą o ponowienie wystąpienia do władz włoskich.

Biorąc pod uwagę fakt, że pomimo licznych monitów Wydział Konsularny nie otrzymał żadnej odpowiedzi od strony włoskiej, w dniu 31 maja 2013 r. tutejszy Urząd nawiązał kontakt telefoniczny z jednostką Karabinierów nadrzędną nad Posterunkiem w Pontecagnano.  Następnie, zgodnie z podjętymi ustaleniami, drogą elektroniczną, przesłał kopię wszystkich naszych wystąpień i monitów wraz z prośbą o podjęcie interwencji. W trakcie rozmowy telefonicznej zostaliśmy zapewnieni, że zostaną podjęte niezbędne kroki i zostaną nam niezwłocznie przesłane wszelkie informacje dotyczące podjętych czynności i wyników prowadzonych poszukiwań.

Zgodnie z zapewnieniami, w dniu 7 czerwca 2013 r. otrzymaliśmy od Karabinierów pismo zawierające następujące wyjaśnienia: „Śledztwo, którego przedmiotem jest zaginięcie Pani Iwony Anny Domagały nadzorowane jest przez Prokuraturę w Salerno.

Od godz. 12.15 dnia 10 listopada 2012 r., czyli od momentu kiedy otrzymano ustne, nieformalne powiadomienie o zaginięciu, rozpoczęto działania mające na celu odszukanie Pani Iwony Anny Domagały. Niestety do dnia dzisiejszego podjęte działania nie przyniosły żadnego rezultatu.

Z posiadanych informacji wynika, że Pani Iwona Anna Domagała późnym wieczorem dnia 9 listopada 2012 r. wyszła z domu na zakupy. Od tej pory ślad się urywa. Ostatni, udokumentowany ślad to zeznania barmanki, do której baru tego wieczoru, około godz. 21.45 przyszła zaginiona. Od tej pory żadnych śladów, wiadomości.

W godzinach popołudniowych następnego dnia, tj. 10 listopada 2012 r. osoby przebywające w miejscowym hotelu, położonym niedaleko od miejsca, w którym zaginęła Pani Iwona Anna Domagała, znalazły na plaży jej portfel. W portfelu były dokumenty Pani Iwony Anny Domagały. Nie został natomiast znaleziony telefon komórkowy i pendrive pozwalający na podłączenie się do internetu, który zaginiona na pewno posiadała przy sobie w chwili zaginięcia.

Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wiadomości/informacje pozwalające na ustalenie losów lub miejsca pobytu zaginionej, pomimo rozszerzenia poszukiwań również na inne kraje. Niestety również prześledzenie bilingów telefonu komórkowego nie wniosło żadnych przydatnych w poszukiwaniach elementów.

Poszukiwania były prowadzone również z udziałem wyspecjalizowanych psów i helikoptera.

Poszukiwania będą nadal prowadzone i w przypadku jakichkolwiek nowych elementów zarówno rodzina zaginionej, jak i placówka dyplomatyczna będą o nich na bieżąco informowane.”

Powyższe informacje w tym samym dniu tj. 7 czerwca 2013 r. zostały przesłane do Pana Marcina Jabłońskiego.

Pan Marcin Jabłoński ponownie przesłał do Wydziału Konsularnego e-mail w dniu 14 listopada 2013 r. prosząc o informacje o stanie poszukiwań i monit do strony włoskiej. W dniu 18 listopada 2013 r. Wydział Konsularny skierował odnośne zapytanie, w tym samym dniu informując o tym Pana Marcina Jabłońskiego. W dniu 22 listopada 2013 r. wpłynęła odpowiedź, której treść została przesłana Panu Marcinowi Jabłońskiemu w dniu 25 listopada 2013 r. Strona włoska informowała, że poszukiwania zaginionej nie zostały przerwane. Wszelkie posiadane ślady zostały sprawdzone, ale niestety bez żadnych rezultatów. Na chwilę obecną prowadzone działania polegają na sprawdzaniu otrzymywanych informacji/sygnałów. Takie też działania miały miejsce kilka miesięcy wstecz, kiedy to podjęto określone działania ze względu na otrzymane zgłoszenie. Okazał się to jednak fałszywy trop.

Jak wynika z powyższego, opis przebiegu zdarzeń oraz podjętych działań przez Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie zamieszczony w artykule „Zaginiona, o której znalezienie walczy nie tylko rodzina” nie był zgodny ze stanem faktycznym.

Przy okazji pozwalamy sobie zwrócić uwagę na statystyki dotyczące osób zaginionych. Średnio rocznie ginie we Włoszech ponad tysiąc osób. Łącznie szacuje się, że zaginionych jest ponad 25 tys. osób, w tym około 15 tys. obcokrajowców. Każda z zaginionych osób to szczególny przypadek i tragedia dla rodziny. Powodów zaginięcia jest bardzo wiele. Tylko do Wydziału Konsularnego rocznie wpływa około 300 wniosków z prośbą o ustalenie miejsca pobytu/zamieszkania obywateli polskich na terenie Włoch.

 

 

                                                                                                                                                  Z poważaniem,

                                                                                                                                                 Jadwiga Pietrasik

                                                                                                                                   Kierownik Wydziału Konsularnego

Wywiad z Julią Bilecką, właścicielką salonu fryzjerskiego w Mediolanie

Jan Paweł II – Papież, który podbił serca milionów ludzi. Refleksja Katarzyny Gralińskiej