in

Emerytura łączona: gdzie składa się wniosek

Oto gdzie Polak, który pracował w Polsce oraz w innych państwach członkowskich EOG składa wniosek o emeryturę.


Wróciłem do Polski 6 miesięcy temu. Wkrótce będę mógł ubiegać się o emeryturę. Pracowałem wiele lat w Polsce, a ostatnie 10 lat przepracowałem w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Gdzie mam złożyć wniosek o emeryturę? W Wielkiej Brytanii, Niemczech czy w Polsce?

Jeśli był Pan zatrudniony w Polsce oraz w innych państwach członkowskich EOG i Szwajcarii lub umownych, a w momencie składania wniosku o emeryturę mieszka Pan w Polsce to wniosek proszę złożyć do ZUS-u.
Wybrane oddziały ZUS zostały wyznaczone do obsługi wniosków osób zamieszkałych w Polsce lub za granicą, posiadających łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne. Listę jednostek ZUS i przyporządkowanych im krajów znajdzie Pan na stronie internetowej ZUS. Udzielają one również szczegółowych informacji dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wniosek o emeryturę złożyć może Pan w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, zostanie on przekazany do właściwej jednostki.

Więcej informacji dla osób powracających do Polski: http://powroty.gov.pl

powroty_miniŹródło: Serwis Powroty.gov.pl 

Portale „Powroty” i „Zielona Linia” – dlaczego warto z nich korzystać?

Czy włoskie ubezpieczenie zdrowotne będzie ważne w Polsce?


 

PCPM: pieniądze na jednego uchodźcę w Europie starczyłby na pomoc trzem rodzinom w Libanie

Kasia Czyż: „Farmaceuta we Włoszech to nie tylko osoba wydająca leki, ale to także powiernik, przyjaciel i psycholog